Miljøgodkendelse

nr.-34-214x300Vi tilbyder hjælp til ansøgninger om miljøgodkendelse. Vores rådgivning omfatter hele processen fra udarbejdelse af ansøgning til endelig godkendelse i konstruktiv dialog med myndighederne og i tæt samarbejde med virksomheden.

Vicath EQ tilbyder hjælp til udarbejdelse af ansøgninger om miljøgodkendelse, både nye miljøgodkendelser og ved revision eller ved tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse. Vores rådgivning omfatter hele processen, lige fra udarbejdelse af ansøgning til den endelige godkendelse i konstruktiv dialog med myndighederne og i tæt samarbejde med virksomheden.

Vi har stor erfaring og ekspertise indenfor miljøområdet og et stort kendskab til sagsbehandlingen omkring miljøgodkendelser. I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse er det vigtigt at få overblik over virksomhedens miljødata. Dette opnås ved at gennemføre en beregning af miljøbelastningen. Gennem beregning af de væsentlige miljøforhold, får virksomheden det nødvendige grundlag for ansøgningen. Vi foretager en samlet og tilbundsgående undersøgelse af de forventede miljøpåvirkninger og gennemfører de nødvendige analyser og beregninger. Alt efter hvilken branche virksomheden er i, analyseres udledninger til luft, udledning til vand, affald, udledning til jord, anvendelse af råvarer, vandforbrug, energiforbrug, el og brændsel, udledning af varme, støj, støv, lugt, vibrationer mv.

Miljøanalysen udmønter sig i en oversigt over miljødata og kan også benyttes til at udforme et grønt regnskab.

Vicath EQ ApS er specialister i rådgivning om miljøgodkendelser. Vi har stor erfaring med at finde informationerne på nemmeste vis, og tilbyder de nødvendige målinger i mindre omfang, f.eks. målinger af støj.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.