OnSite-APV

Onsite-APV er et godt værktøj til de virksomheder, som har skiftende arbejdssteder.

OnSite-APV er for dig og din virksomhed, der ofte skifter arbejdssted, og gerne løbende vil opretholde samme sikre arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være byggepladser eller rengøringsjobs af forskellig karakter.

Vi gennemgår jeres virksomhed og processer sammen med jer og sammenholder forholdene med gældende krav i lovgivningen. Vi prioriterer de væsentligste arbejdsmiljøforhold, som typisk går igen og laver en generel handlingsplan for jeres arbejdsområde.

Bemærk at man ikke kan erstatte OnSite-APV med den almindelige APV. OnSite-APV’en skal ses som et supplement, hvor I som medarbejdere og virksomhed ser et behov for løbende at forbedre arbejdsmiljøforholdene på forskellige arbejdssteder.

På byggepladser kan både bygherre og sikkerhedsansvarlige kræve, at OnSite APV udarbejdes.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Den almindelige APV laves minimum en gang hvert 3. år. Her høres medarbejderne omkring deres arbejdsmiljøforhold og forslag til forbedringer. Det kan gøres på flere måder, og erfaringsmæssigt gennemføres der typisk en spørgeskemaundersøgelse. Man kan også samle medarbejderne til en snak om arbejdsmiljøforholdene. Det afhænger af, hvordan sammensætningen af medarbejders er, og hvilke behov I har. Arbejdstilsynets regel er, at man ser på de fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske forhold samt ulykkesrisici for at se om der er områder der kan gøres mere sikre eller forbedres.

OnSite - APV byggeplads

OnSite APV byggeplads er for de virksomheder, der løbende skifter arbejdssted, men ønsker at opretholde de høje standarder for sikkert arbejdsmiljø. Det er relevant for virksomheder i byggeriet, hvor arbejdsmiljøet ofte skifter i takt med de forskellige opgavers karakter. Her er det godt med klare retningslinjer, der skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de skiftende lokationer. OnSite APV anvendes også af virksomheder i rengøringsbranchen, hvor arbejdsmiljøet også er præget af arbejde på skiftende lokationer.

Vi gennemgår jeres virksomhed og de arbejdsprocesser, der karakteriserer arbejdet, og sammenholder det med gældende lovgivning og retningslinjer på området. Vi udarbejder en handlingsplan, der fokuserer på de væsentligste forhold i arbejdsmiljøet, så virksomhedens ledelse kan reagerer på det i tide og foretage de justeringer, der er nødvendige, for at arbejdsmiljøet lever op til gældende krav om arbejdsmiljø.

OnSite APV er et supplement til den almindelige APV, som er nødvendig i de tilfælde, hvor skiftende arbejdsstedet gør det nødvendigt at gennemgå forholdende på de skiftende arbejdsteder.

En almindelig APV er forkortelsen for Arbejdspladsevaluering, der som minimum laves hvert 3. år.

Der er flere måder at udføre arbejdspladsevalueringen, og vores dygtige arbejdsmiljøkonsulenter kan hjælper jer med den praktiske løsning af denne opgave.

Du kan læse mere om Vicath EQ ApS her, og se vores arbejdsmiljøkonsulenter her.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.