GMP+

GMP+2020 er en globalt anerkendt fodersikkerhedsstandard.

GMP+2020 er en hollandsk standard, som er blevet udbredt globalt og generelt anderkendt i foderbranchen. Mere end 19.000 virksomheder er certificeret efter denne standard.

GMP+ er en kædestandard, og det betyder, at leverandører skal være certificeret efter GMP+ eller en af GMP+ anerkendt standard for at kunne anvende denne leverandør, som GMP+ certificeret virksomhed. For at kunne handle med egne eller andre virksomheders produkter, skal man være GMP+ certificeret for at være en del af kæden.

Mange virksomheder er gået over på GMP+ 2020, og med denne opdatering til GMP+2020 er de 4 hovedstandarder til én samlet standard.

Tidligere var GMP+ standarderne delt op efter:

 • B1 Production, Trade and Services
 • B2 Production of Feed Ingredients
 • B3 Trade, Collection and Storage & Transshipment
 • B4 Transport

Tekniske specifikationer

Udover GMP+ standarden er der en række tekniske specifikationer, som også gør sig gældende, hvilket blandt andet omhandler krav til indkøb, herunder kædecertificering, transport- og/eller lagerkrav med flere.

GMP+2020 udmærker sig ved at den nu er blevet bygget op som ISO standarderne, herunder beskrevet i overskrifter:

 • Rammer og vilkår
 • Ledelsessystem for fodersikkerhed
 • Lederskab, herunder politikker og ansvar
 • Planlægning, herunder målbare mål og styring af ændringer
 • Styring af ressourcer, herunder support og infrastruktur
 • Drift baseret på bl.a. HACCP og forebyggende foranstaltninger
 • Sporbarhed
 • Krisestyring
 • Håndtering af forbedringer, afvigelser og henvendelser fra kunder og myndigheder
 • Validering, verificering og kalibrering
 • Intern audit
 • Ledelsens evaluering

Der, hvor standarden er forskellig fra ISO-standarderne, er indkøbskravene. F.eks. gatekeeper regler, i samspil med andre fodersikkerhedsstandarder. Dertil kommer egne særlige krav, som er blevet indført f.eks. valideringsteamet. Man kan derfor heller ikke anvende ISO22000 som erstatning for GMP+ certificering.

Flere og flere vælger GMP+ til at øge afsætningen af deres varer.

Gode råd, når du vil i gang med denne certificering

 1. Find ud af hvad der skal certificeres af din forretning.
 2. Find ud af hvilke leverandører, du har som allerede har certificering.
 3. Kortlæg risici og muligheder ved brug af blandt andet HACCP samt kortlægning af interne og eksterne forhold
 4. Ud fra risikovurderingen udarbejdes procedurer for kontroller med mere
 5. Træn medarbejdere i relevante arbejdsgange og iplementer systemet
 6. Gennemfør intern audit og afhold ledelsens evaluering
 7. Tilpas, hvor det er nødvendig

Vi anbefaler at du anvender EQ Food® til at bygge dit GMP+ system op i, idet du har et godt overblik over gældende dokumenter samt lettere kan formidle arbejdsgange til medarbejdere. Du kan læse mere om EQ Food® Online her.

 

Vi kan hjælpe dig godt i gang

Vi har stor erfaring med GMP+ og et indgående kendskab til reglerne på området. Vi anbefaler, at du anvender Vicath EQ`s løsning, EQ Food til opbygningen af virksomhedens GMP+ system, og vi hjælper dig gerne med at komme i gang med denne løsning, så I kan skabe værdi og tryghed for jeres kunder med et GMP+ system, der er målrettet jeres virksomhed og tilrettelagt de behov, som I har på området.

Vil du høre mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi er altid klar til at hjælpe!

Du kan læse mere om os her.

Vil du vide mere om GMP+?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.