Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV)  - hvordan kommer det i gang?

Arbejdspladsvurdering

APV'en gennemgår arbejdsmiljøforhold og ofte kommer der en handlingsplan ud af det.

Når man laver arbejdspladsvurdering (APV), høres medarbejderne omkring deres arbejdsmiljøforhold og forslag til forbedringer. Det kan gøres på flere måder, og erfaringsmæssigt gennemføres der typisk en spørgeskemaundersøgelse. Man kan også samle medarbejderne til en snak om arbejdsmiljøforholdene. Det afhænger af, hvordan sammensætningen af medarbejders er, og hvilke behov I har. Under alle omstændigheder kommer vi ind omkring alle arbejdsmiljøområderne. Reglerne er, at man ser på de fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske forhold samt ulykkesrisici.

Vi gennemgår virksomheden og processer sammen med jer, så I får et større overblik over, hvor I kan eller bør sætte ind. Vi lægger stor vægt på, at vi er hos jer i lige nøjagtig jeres virksomhed, når vi kommer med løsningsforslag.

Konkrete løsninger

Når APV’en udarbejdes, lægger vi vægt på at finde konkrete løsninger, som er til at føre ud i arbejdslivet inden for en overskuelig periode, og gerne også for overskuelige midler.
Løsningsforslag og observationer, også de gode ting virksomheden allerede gør, beskrives i en rapport og bruges herefter som APV.

APV’en indeholder en handlingsplan, hvor arbejdsmiljøforholdene er prioriteret.

Vi har mange års erfaring med lave arbejdspladsvurdering i mange forskellige brancher.

APV udarbejdes mindst en gang hvert 3. år i henhold til reglerne. I den mellemliggende periode er der et krav om, at man følger op på arbejdsmiljøet mindst en gang årligt ved at afholde den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse. I store træk handler det om at finde ud af hvem, hvad, hvordan og hvornår.

Årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljødrøftelse

Den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse afholdes en gang om året i arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljødrøftelsen er lovpligtig og skal afholdes en gang om året. Det drejer sig om at tilrettelægge det praktiske arbejde omkring arbejdsmiljøet. Det, der er målet, er at arbejde struktureret med arbejdsmiljø, så det at tænke arbejdsmiljø ind i arbejdet bliver en mere fast del af arbejdsopgaverne.

I mindre virksomheder kan virksomheden selv beslutte, hvordan den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal foregå, men det er altid en god idé at tale om, hvad der skal ske i det kommende år omkring arbejdsmiljø. Man kan man udvælge et par temaer: f.eks. støj eller arbejdsstillinger, som man så drøfter ind imellem f.eks. på månedlige infomøder.

For større virksomheder er der krav om at man drøfter arbejdsmiljøet efter mere faste rammer.

Eksempel på dagsorden for årlig arbejdsmiljødrøftelse:

    • Indholdet af samarbejdet omkring sikkerhed og sundhed for det kommende år tilrettelægges.
    • Det fastlægges, hvordan samarbejdet skal foregå.
    • Det vurderes om det foregående års mål er nået.
    • Der fastlægges nye mål for det kommende års samarbejde.
    • Det drøftes om der er den nødvendige sagkundskab vedr. arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Arbejdsmiljødrøftelsen er lovpligtig og afholdes i virksomheder fra 1 medarbejder og op efter. Det skal dokumenteres, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted f.eks. i form af et referat. Vicath EQ tilbyder at deltage i arbejdsmiljødrøftelsen.

En af vores værdier i Vicath EQ er at vi ønsker at hjælpe vores kunder, og være kendt for at være hjælpsomme, ordentlige og fleksible i samarbejdet med kunder og interessenter. Derfor hjælper vi rigtig mange virksomheder med at lave arbejdspladsvurderingen og samtidig afholdes den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Vi vil også gerne hjælpe dig, hvis du vil vide mere om os, kan du se hvem der er vores arbejdsmiljøkonsulenter her.

Arbejdsmiljø

Grøn smiley er Arbejdstilsynets måde at vise at seneste besøg ikke gav anledning til bekymringer

Special APV’er

Skal I i gang med specielle opgaver såsom asbest- eller PCB arbejde hjælper vi med at udarbejde en APV, som kun vedrører disse områder. Det er en god mulighed, når tingene skal gå stærkt, og man hurtigt skal have et overblik over reglerne og hvordan man følger dem på nemmeste vis, inden man går i gang med f.eks. en byggeopgave.

Kemisk APV

Krav fra Arbejdstilsynets om arbejdspladsbrugsansvisninger blev ophævet 1. juli 2019 og er erstattet med krav om kemisk APV, når virksomheden anvender kemikalier, stoffer og materialer. Formålet er kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen. Der udarbejdes en liste over kemikalier ud fra sikkerhedsdatabladene. Det er vigtigt, da man undersøger hvor farligt kemikaliet er, i hvilke mængder og hvor længe det anvendes. Man ser også på, hvordan man forebygger uheld og hvordan man håndterer evt. uheld. Ud fra kortlægningen, kan det være, at der er nogle metoder eller udstyr, der bør forbedres. Her er handlingsplanen også et praktisk værktøj, så man kan få tingene rettet én efter én i en prioriteret rækkefølge.

Du kan læse mere her.

ON-Site APV

ON-Site APV er for alle, der ofte skifter arbejdssted, og løbende vil opretholde samme sikre arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være byggepladser eller rengøringsjobs af forskellig karakter. Vi gennemgår virksomheden og processer sammen med jer og sammenholder forholdene med gældende regler. Vi udpeger de væsentligste arbejdsmiljøforhold, som typisk går igen og laver en generel handlingsplan for jeres arbejdsområde. Der udarbejdes en specifik tjekliste til virksomheden, som indeholder f.eks. afsnit om: Rækværk/afskærmning, Arbejde på stiger, Arbejde på stilladser, Belysning osv.

Tjeklisten gennemgås med et fast interval. Typisk en gang om ugen.  De eftersete forhold i, afkrydses i et lyskrydssystem, grøn, gul og rød. Bemærk at man ikke kan erstatte ON-Site APV’en med den almindelige APV. ON-Site APV’en skal ses som et supplement, hvor man som medarbejder og virksomhed ser et behov for løbende at forbedre arbejdsmiljøforholdene på forskellige arbejdssteder. På byggepladser kan både bygherre og sikkerhedsansvarlige kræve, at ON-Site APV udarbejdes.

ATEX APV

ATEX er en forkortelse for eksplosiv atmosfære

ATEX APV

ATEX er en fransk forkortelse og oversat betyder det eksplosiv atmosfære. Eksplosiv atmosfære dannes bl.a. når der anvendes større mængder brandfarlige kemikalier eller ved støvende processer. Eksplosiv atmosfære dannes ved brug af større mængder brandfarlige kemikalier eller ved støvende processer.

Er der risiko for eksplosiv atmosfære skal der udarbejdes en ATEX APV – en arbejdspladsvurdering for de processer, der kan skabe risikoen for en eksplosiv atmosfære og for omgivelserne heromkring. ATEX APV’en er rammen for en zoneklassificering

som beskriver, hvor farlig en eksplosion i givet fald ville være. Når man har zoneklassificeringen, har man mulighed for at sætte ind både administrativt og teknisk. ATEX APV’en kan være med til at reducere eksplosionsrisikoen og kortlægge, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude, så skaden bliver så lille som mulig.

Vi zoneklassificerer og laver den efterfølgende ATEX APV evt. med en handlingsplan.

Du kan læse mere her.

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse er der flere og flere virksomheder der vælger, som et tillæg til APV’en. Om du er leder eller medarbejder uden ansvar for ledelse, er god trivsel vigtig som arbejdstager. En trivselsundersøgelse kan f.eks. vise, hvad der sker af gode ting i virksomheden, så man kan gøre mere af det. Eller det kan hjælpe med til at bestemme kursen for arbejdsmiljøarbejdet, så trivslen kan øges.

Trivselsundersøgelsen kan gennemføres i vores EQ Work® trivselsundersøgelse, som automatisk opsummerer besvarelserne fra medarbejderne. Vi har taget udgangspunkt i Det Nationale Forskningsinstituts (NFA) korte skema for psykiske kortlægning, som er anvendt i databasen. I undersøgelsen ses der bl.a. på krav til arbejdet, indflydelse, meningsfuldheden, social støtte, forudsigelighed og belønning.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om APV eller om standarden for arbejdsmiljøledelse ISO 45001.

Du kan også læse mere om os her.

Vil du vide mere om arbejdsmiljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.