Miljø

Miljø omhandler de påvirkninger, som omgivelserne. Ved miljøkortlægning hjælper vi virksomheden med at finde de væsentlige miljøforhold. Kortlægningen omfatter typisk miljøforhold som udledning til luft, CO2, vand, jord, affald, anvendelse af råvarer, vandforbrug, energiforbrug, el og brændsel, udledning af varme, støj, støv, lugt og vibrationer. Vicath EQ ApS dokumenterer den indledende miljøgennemgang, og tilbyder målinger af el og støj.

I forbindelse med miljøledelse er det vigtigt at få overblik over virksomhedens miljødata.

Dette opnås ved at gennemføre en miljøkortlægning. Gennem kortlægning af de væsentlige miljøforhold får virksomheden det nødvendige grundlag for at udvælge indsatsområder.
En miljøgennemgang er en indledende, samlet og tilbundsgående undersøgelse af miljøforhold og miljøpåvirkninger samt indsats på miljøområdet under virksomhedens drift.

Typisk kortlægges:

 • udledning til luft
 • udledning til vand
 • affald
 • udledning til jord
 • anvendelse af råvarer
 • vandforbrug
 • energiforbrug, el og brændsel
 • udledning af varme
 • støj
 • støv
 • lugt
 • vibrationer

Produkternes miljøbelastning undersøges også ved miljøgennemgangen. Hvis der gennemføres en grundigere kortlægning vil det tit være i form af en livscyklusanalyse (LCA). Denne kortlægning
omtales nærmere i afsnittet Livscyklusanalyse.

Miljøkortlægningen udmønter sig i en oversigt over miljødata og kan benyttes til at udforme et grønt regnskab.

Siden 1992 har vi haft miljøledelse som kerneområde, og vi har derfor gennemført mange miljøkortlægninger.

Vicath EQ ApS er specialister i at lave miljøgennemgang. Vi har stor erfaring med at finde informationerne på nemmeste vis, og tilbyder målinger i mindre omfang, f.eks. måling af el og støj.

Du kan læse mere om os her.

#pasgodtpådigogdine

Miljøets værdi i forretningsverdenen og hvordan miljøkortlægning kan forbedre din virksomhed

I en tid, hvor miljøbevidsthed og bæredygtighed er blevet kernekomponenter i forretningsstrategier, spiller miljøkortlægning en stadig mere central rolle i virksomhedernes daglige drift. Hos Vicath EQ ApS, forstår vi betydningen af at integrere miljømæssige hensyn i alle aspekter af virksomhedens aktiviteter. Gennem vores ekspertise i miljøkortlægning, er vi forpligtet til at hjælpe virksomheder med at navigere i dette stadig mere komplekse landskab. Vores omfattende guide til miljøkortlægning er designet til at tilbyde en dybdegående forståelse af, hvordan denne proces ikke kun tjener til at beskytte miljøet, men også til at optimere drift og forbedre virksomhedens omdømme.

Miljøkortlægning er en omfattende og integreret proces, der omfatter identifikation og evaluering af alle miljørelaterede aspekter af en virksomheds operationer. Denne proces indebærer en grundig analyse af alle udledninger til luft, vand og jord samt en evaluering af virksomhedens energi- og ressourceforbrug. Vores tilgang sikrer, at virksomheder ikke blot overholder gældende miljølovgivning, men også aktivt fremmer bæredygtig praksis, som er afgørende for både den miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

En effektiv miljøkortlægning giver en række fordele for virksomheden. For det første sikrer det overholdelse af lovgivningsmæssige krav og reducerer risici for miljøuheld. Dette er afgørende for at undgå potentielle sanktioner og bevare et positivt omdømme. For det andet, ved at tage proaktivt ansvar for miljøpåvirkninger, opbygger virksomheder et stærkere brand og tiltrækker sig miljøbevidste kunder og investorer. En tredje fordel er de økonomiske besparelser, der opnås gennem effektivisering og reduktion af spild. Endelig, inspirerer miljøkortlægning til innovation inden for produktdesign og produktionsmetoder, hvilket kan give virksomheden en konkurrencemæssig fordel.

Vores tilgang til miljøkortlægning er både grundig og tilpasset til hver enkelt virksomheds unikke behov. Processen starter med en indledende miljøgennemgang, hvorefter detaljerede analyser og målinger udføres. Vi identificerer de primære områder, hvor forbedringer kan gøres, og udvikler strategier for at imødekomme disse behov. Vores mål er ikke blot at imødekomme virksomhedernes umiddelbare behov, men også at integrere bæredygtighed i deres langsigtede strategi. Dette indebærer udviklingen af omfattende miljøpolitikker, fastsættelsen af realistiske og målbare miljømål, og implementeringen af ledelsessystemer som ISO 14001 og ISO 50001, der sikrer kontinuerlig forbedring og overholdelse af internationale standarder.

Miljøkortlægning repræsenterer ikke kun en forpligtelse over for miljølovgivningen, men en væsentlig mulighed for virksomheder at trives i et stadigt mere bæredygtigt forretningsmiljø. Ved Vicath EQ ApS er vi dedikerede til at hjælpe virksomheder med at realisere disse muligheder. Vores team af erfarne fagfolk er klar til at guide og støtte din virksomhed gennem denne afgørende proces. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der er baseret på dybdegående analyse og branchekendskab, hvilket gør det muligt for din virksomhed at opnå bæredygtighedsmål på en effektiv og målbar måde.

For mere information om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at opnå betydelige miljømæssige og økonomiske fordele, er du velkommen til at kontakte os direkte. Gennem vores omfattende erfaring og ekspertise inden for miljøledelse, står Vicath EQ ApS som en pålidelig partner i virksomheders stræben efter bæredygtighed og miljøansvar. Lad os i fællesskab arbejde for en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.