Miljø

Miljø omhandler de påvirkninger, som omgivelserne. Ved miljøkortlægning hjælper vi virksomheden med at finde de væsentlige miljøforhold. Kortlægningen omfatter typisk miljøforhold som udledning til luft, CO2, vand, jord, affald, anvendelse af råvarer, vandforbrug, energiforbrug, el og brændsel, udledning af varme, støj, støv, lugt og vibrationer. Vicath EQ ApS dokumenterer den indledende miljøgennemgang, og tilbyder målinger af el og støj.

I forbindelse med miljøledelse er det vigtigt at få overblik over virksomhedens miljødata.

Dette opnås ved at gennemføre en miljøkortlægning. Gennem kortlægning af de væsentlige miljøforhold får virksomheden det nødvendige grundlag for at udvælge indsatsområder.
En miljøgennemgang er en indledende, samlet og tilbundsgående undersøgelse af miljøforhold og miljøpåvirkninger samt indsats på miljøområdet under virksomhedens drift.

Typisk kortlægges:

 • udledning til luft
 • udledning til vand
 • affald
 • udledning til jord
 • anvendelse af råvarer
 • vandforbrug
 • energiforbrug, el og brændsel
 • udledning af varme
 • støj
 • støv
 • lugt
 • vibrationer

Produkternes miljøbelastning undersøges også ved miljøgennemgangen. Hvis der gennemføres en grundigere kortlægning vil det tit være i form af en livscyklusanalyse (LCA). Denne kortlægning
omtales nærmere i afsnittet Livscyklusanalyse.

Miljøkortlægningen udmønter sig i en oversigt over miljødata og kan benyttes til at udforme et grønt regnskab.

Siden 1992 har vi haft miljøledelse som kerneområde, og vi har derfor gennemført mange miljøkortlægninger.

Vicath EQ ApS er specialister i at lave miljøgennemgang. Vi har stor erfaring med at finde informationerne på nemmeste vis, og tilbyder målinger i mindre omfang, f.eks. måling af el og støj.

Du kan læse mere om os her.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.