Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse er et emne flere og flere virksomheder vælger til - både for at få et billede af medarbejdernes trivsel, men også for at kunne forbedre arbejdspladsen og fastholde de gode ting, der allerede foregår.

En god trivsel på arbejdspladsen er vigtig for dig som arbejdstager. Det gælder uanset dit job, om du er leder eller medarbejder uden ansvar for ledelse. Kortlægning af trivsel kan f.eks. vise, hvad der sker af gode ting i virksomheden, så man kan gøre mere af det. Eller hjælpe med til at bestemme kursen for arbejdsmiljøarbejdet så trivslen kan øges.

Trivselsundersøgelse kan gennemføres i vores EQ Work® trivselsundersøgelse, som automatisk opsummerer besvarelserne fra medarbejderne. Skemaformen og databasen, som systemet er bygget op i, tager udgangspunkt i Det Nationale Forskningsinstituts (NFA) korte skema for psykiske kortlægning.

Et af de spørgsmål, der fremgår af trivselsundersøgelsen.

For at sætte ind de rigtige steder, er det vigtigt at kende til de områder hvor der ikke er overensstemmelse mellem opgave og ressourcer, og man kan opleve et problem. Baseret på forskning har man forenklet områderne i det psykiske arbejdsmiljø:

  1. Krav til arbejdet, herunder tempo, arbejdsmængde, deadlines, følelsesmæssige krav, sociale krav
  2. Indflydelse på arbejdet, deriblandt arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse, hvem man samarbejder med osv.
  3. Mening i arbejdet f.eks. sammenhæng til den øvrige produktion og formålet med virksomhedens indsat
  4. Social støtte, derimellem hjælp og feedback fra kollegaer og ledere på de rette tidspunkter
  5. Forudsigelighed, herunder information om relevante planer og opgaver for at undgå usikkerhed og uvished blandt medarbejderne.
  6. Belønning i arbejdet, derunder belønning, der svarer til indsatsen f.eks. løn, karriereforløb eller almindelig anerkendelse og påskønnelse.

Disse seks faktorer – ”de seks guldkorn” – indgår ofte i kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. De kan tjene som udgangspunkt for en målrettet indsats. Er der harmoni mellem opgaver og de 6 punkter, er der basis for god trivsel i virksomheden.

Vælg trivselsundersøgelse fra EQ Work

Trivsel er et vigtigt emne i alle virksomheder. Du kan som leder sikre dig, at der bliver taget hånd om dine medarbejderes trivsel ved at foretage en trivselsundersøgelse blandt dem. Det skal være en undersøgelse af høj og brugbar kvalitet. Det er du garanteret med vores EQ Work undersøgelse af trivsel. Denne undersøgelse opsummerer automatisk medarbejdernes svar. Derudover er skemaformen i trivselsundersøgelsen baseret på Det Nationale Forskningsinstituts (NFA) korte skema for psykiske kortlægning.

Vil du vide mere om EQ Work trivselsundersøgelsen? Læs mere her og kontakt os for en præsentation af undersøgelsen.

Trivsels undersøgelse - derfor er den vigtig

En trivselsundersøgelse betyder, at du kan klarlægge, om der er problemer i dit arbejdsmiljø. Er der mindre eller større problemer i hverdagen, har dette ofte betydning for trivslen blandt medarbejderne. Hvilke områder omhandler det så? Det er blandt andet:

Krav til arbejdet

Indflydelse på arbejdet

Mening i arbejdet

Social støtte og feedback

Forudsigelighed og usikkerhed

Belønning og anerkendelse

Disse seks faktorer er en forenkling af det psykiske arbejdsmiljø og en god måde at vurdere trivsel på. De indgår i EQ Work trivselsundersøgelsen og er et godt udgangspunkt for at undersøge trivslen i din virksomhed. Kontakt os for mere information.

Du kan læse mere om Vicath EQ ApS her.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om vores IT-løsninger?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.