Måling af støv og støj

Måling af støj og støv kan vi hjælpe dig og din virksomhed med.

Støjmålinger

Støjmåling

Vores konsulenter laver både støjmålinger i indendørs og udendørs miljø.

Vicath EQ ApS rådgiver om støj og akustik. Vi laver støjmålinger på arbejdsmiljø og eksternt miljø. Vi tilbyder også akustikmålinger. Vi anvender det nødvendige udstyr og har mange års erfaring med støjmålinger og støjanalyser i mange forskellige sammenhænge. Vi har også bred erfaring med forslag til løsninger også til konkrete, praktiske forbedringer.

Ved en støjmåling kan man bl.a. finde ud af, om støjniveauet er for højt i forhold til gældende vejledninger. Samtidig giver støjmålinger tit grundlaget for at finde ud af, hvad der kan gøres ved støjen og dårlig akustik. Ud fra støjmålingen analyseres problemstillingen, og der udarbejdes et praktisk forslag til handlingsplan.

Vicath EQ ApS er kvalificeret til at udføre kalibrerede støjmålinger. Vi udarbejder rapporter over støjforhold som dokumentation til myndigheder, både miljømyndigheder og Arbejdstilsynet.

Støjmålinger udføres f.eks. i forbindelse med krav fra Arbejdstilsynet om måling af støjniveauet og beregning af støjbelastning for den enkelte medarbejder på arbejdspladsen. Eller krav om undersøgelse af akustik i lokalerne.

Støjmålinger kan også laves ved kilden, f.eks. ved den enkelte maskine i brug.

 

støvmåling

Støvmåleren kan placeres i det område, hvor medarbejderne arbejder for at måle koncentrationen i deres miljø.

Støvmålinger

Vicath EQ rådgiver omkring støv og håndtering af dette. Vi hjælper med støvmålinger, når der f.eks. er usikkerhed om medarbejderen udsættes for støv, som ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ofte kan tiltag som oprydning, ændring af arbejdsgange, rengøring, hygiejne, afskærmning og adfærd gøre rigtig meget for at mindske støv i arbejdsområdet. Men der er tilfælde, hvor der stadig er usikkerhed. Her kan en støvmåling være værdifuld og skabe afklaring og ro for medarbejdere og virksomheden, så man undgår eller reducerer støv i arbejdsområdet.

Når vi laver støvmålinger, sættes en måler i det område, hvor man mener, der kan være en risiko. Den måler over flere dage for at opsamle data på hvornår der er problemer.

Vi kommer gerne med forslag til, hvordan I kan reducere og undgå støv.

Vær opmærksom på, at I også gennemgår ATEX i forbindelse med støv. Der kan nemlig være risiko for eksplosiv atmosfære ved meget organisk støv f.eks. træstøv, støv fra råvarer f.eks. i foder eller fødevareproduktion.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.