Kvalitetskoordinator

Vi hjælper vores kunder i hele landet, som kvalitetskoordinator

Med en kvalitetskoordinator fra Vicath EQ tilbyder vi koordinatorservice med vedligehold af kvalitetsledelse.

Vi står for det praktiske arbejde omkring kvalitetsstyringen i samarbejde med jeres virksomhed. Det er en god og nem løsning, hvad enten man arbejder med KS på byggepladser eller i en produktionsvirksomhed, som er eller vil certificeres efter ISO9001. Vi tilbyder også koordinatorservice på miljø, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø, sikkerhedsleder, byggepladsstyring og som sikkerhedsrådgiver.

Vi kalder det kvalitetskoordinator.

Flere og flere virksomheder benytter en af Vicath EQ’s medarbejdere til koordinering af særligt udvalgte områder, bl.a. tilbyder vi løbende vedligehold af kvalitetsledelse.
Hvad enten man arbejder med KS på byggepladser eller er certificeret efter ISO9001, tilbyder vi at lave det praktiske arbejde i forbindelse med vedligehold af kvalitetsledelsessystemet i tæt samarbejde med jeres virksomhed, som kvalitetskoordinator.

I mange år har vi haft kvalitetsledelse som et af vores kerneområder, så en kvalitetskoordinator hos jer kan være en god måde at bruge vores erfaringer på.

Opgaven som kvalitetskoordinator består typisk i sparring med ledende medarbejdere omkring implementering, vedligehold og planlægning af kvalitetsledelsessystemet, opdatering af kvalitetshåndbogen, ajourføring af kvalitetsmål. Dokumenter gennemgås og ajourføres ved Interne audits. Kvalitetspolitikken vurderes i samarbejde med ledelsen. Der udarbejdes forslag til procedurer og instruktioner i tæt samarbejde med virksomheden. Der afholdes kundetilfredshedsanalyser. Der deltages i ledelsens evaluering, evt. medvirken ved ekstern audit samt løbende rådgivning om kvalitet. Alt i alt får du som leder en god sparring om retningen på jeres kvalitetsledelse ud fra de mål og ønsker I har for virksomheden.

Træning af medarbejdere

I forløbet kan der være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også gerne udfører. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra jeres ønsker omkring emnevalg. Træning af medarbejdere er en god metode til at påbegynde og vedligeholde implementeringen af ISO9001.

Elektronisk ledelsessystem

Vi anbefaler, at man bygger ISO9001 op i EQ advance® Online for at skabe størst mulig overblik over arbejdsgange og sikre den letteste implementering.

Kontakt os gerne, når du vil høre mere om ISO9001 eller certificering. Du kan læse mere om os her.

Vil du vide mere om kvalitet?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.