Plan for sikkerhed og sundhed

PSS udarbejdes, hvis to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger mindst 11 personer på byggepladsen

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal udarbejdes, når to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger mindst 11 personer på byggepladsen. Det er bygherren på en vilkårlig byggeplads ansvarlig for at udarbejde.

Kravene til en planen på en byggeplads er mange. Planen skal sikre tilfredsstillende koordination imellem de forskellige håndværksfag eller entreprenører. Planen skal samtidig fungerer som et styringsredskab for det fælles sikkerhedsarbejde på byggepladsen.

Planen skal også kortlægge eksisterende installationer, vurdere særlige risici forbundet med de tiltænkte arbejdsopgaver, etablere eventuelt nødvendige ekstra installationer, regulere den interne færdsel samt informere om og uddele ansvaret i forhold til de sikkerhedsrelaterede opgaver.

Vi kan tilbyde at udarbejde en færdig plan til lige netop jeres byggeplads.

Vi afleverer en version, som efterfølgende let kan opdateres løbende af den sikkerhedsansvarlige på byggepladsen, sådan som reglerne kræver det.

Onsite-APV

Udover PSS kan OnSite-APV også være et godt værktøj. Det er for dig og din virksomhed, der ofte skifter arbejdssted, og gerne løbende vil opretholde samme sikre arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være byggepladser eller rengøringsjobs af forskellig karakter.

Vi gennemgår jeres virksomhed og processer sammen med jer og sammenholder forholdene med gældende krav i lovgivningen. Vi prioriterer de væsentligste arbejdsmiljøforhold, som typisk går igen og laver en generel handlingsplan for jeres arbejdsområde.

Plan for sikkerhed og sundhed

En byggeplads skal være et sikkert sted at arbejde. Af den grund er det et krav, at der er en plan for sikkerhed og sundhed, når to eller flere arbejdsgiver beskæftiger min. 11 personer på en byggeplads. Bygherren er den ansvarlige for at udarbejde planen.

Kravene er mange til PSS er mange. Vores arbejdsmiljøkonsulenter har mange års erfaring med arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet og har ofte rådgivet og hjulpet med at beskrive PSS .

Vi udfærdiger en plan, der passer til jeres byggeplads. Planen afleveres, så den let kan opdateres af den sikkerhedsansvarlige person på stedet.

Byggeplads sikkerhed og sundhed

Sundhed og sikkerhed byggeplads er et vigtigt emne i dag. For at opretholde både sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen hjælper vi dig med at udarbejde en plan. Det sker blandt andet ved, at:

  • Vi gennemgår installationer
  • Vi gennemgår risici-vurderinger
  • Vi kommer med forslag til eventuelt ekstra installationer
  • Vi foreslår regulering i færdslen om nødvendigt
  • Vi foreslår uddeling af ansvaret for sikkerhedsopgaverne

Sikkerhed og sundhed byggeplads kan også opretholdes med Onsite-APV. Kontakt os for mere information om dette.

Du kan læse mere her on on-site APV.

Du kan se vores arbejdsmiljøkonsulenter her og læse mere om Vicath EQ ApS her.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.