Livscyklusanalyse

nr.-31-300x253Livscyklusanalyser (LCA) bliver i mange sammenhænge anvendt til at dokumentere, hvordan et produkt påvirker miljøet. F.eks. til miljøorienteret produktudvikling, som alle virksomheder, der har indført miljøledelse forholder sig til. Ved miljøorienteret produktudvikling tages der hensyn til produktets livscyklus. Kravene fastsættes ud fra vugge-til-grav princippet, hvor miljøbelastningerne kortlægges fra varen bliver til, til den ender som affald eller eventuelt genbruges.

LCA kan laves på flere niveauer:

• Matrix LCA, som er en kvalitativ analyse med simple beregninger, på grundlag af kortlægning af de væsentligste miljøbelastninger og ressourceforbrug.
• Livscyklus-screening, der er en kvantitativ LCA-model, baseret på allerede tilgængelige data fra f.eks. databaser o.l. Beregninger bliver typisk foretaget på PC. Der indhentes ikke yderligere data.
• Fuld LCA – en kvantitativ LCA, baseret på nye og konkrete data fra f.eks. målinger hos virksomheder. Beregningerne foretages typisk derefter vedhjælp af PC.

Mange virksomheder vælger matrix-LCA, der er et simpelt værktøj, som kan bruges i den praktiske produktudvikling. Mange virksomheder producerer ikke kun et produkt, men en hel vifte af produkter, så kunsten er at gøre miljøorienteret produktudvikling så enkel som mulig.

De fleste livscyklusanalyser indeholder oftest alle 5 livscyklustrin:

•anvendte råmaterialer
•produktion
•distribution og emballage
•brug
•bortskaffelse eller genbrug

Vicath EQ tilbyder at gennemføre analyser og vurderinger af et produkt.

Vi har mange års erfaring inden for miljøvurderinger og livscyklusanalyser (LCA) og har b.la. gennemført mange Matrix-LCA’er.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.