Livscyklusanalyse

Livscyklusanalyse (LCA) af produkter bliver anvendt til at vise, hvordan et produkt påvirker miljøet.

Livscyklusanalyse (LCA) bliver i mange sammenhænge anvendt til at dokumentere, hvordan et produkt påvirker miljøet. (LCA) bliver i mange sammenhænge anvendt til at dokumentere, hvordan et produkt påvirker miljøet. F.eks. til miljøorienteret produktudvikling, som alle virksomheder, der har indført miljøledelse forholder sig til. Ved miljøorienteret produktudvikling tages der hensyn til produktets livscyklus. Kravene fastsættes ud fra vugge-til-grav princippet, hvor miljøbelastningerne kortlægges fra varen bliver til, til den ender som affald eller eventuelt genbruges.

Livscyklusanalyse kan laves på flere niveauer

• Matrix LCA, som er en kvalitativ analyse med simple beregninger, på grundlag af kortlægning af de væsentligste miljøbelastninger og ressourceforbrug.
• Livscyklus-screening, der er en kvantitativ LCA-model, baseret på allerede tilgængelige data fra f.eks. databaser o.l. Beregninger bliver typisk foretaget på PC. Der indhentes ikke yderligere data.
• Fuld LCA – en kvantitativ LCA, baseret på nye og konkrete data fra f.eks. målinger hos virksomheder.

Mange virksomheder vælger matrix-LCA, der er et enkelt værktøj, som kan bruges i den praktiske produktudvikling. Mange virksomheder producerer ikke kun et produkt, men en hel vifte af produkter, så kunsten er at gøre miljøorienteret produktudvikling så enkel som mulig.

De fleste livscyklusanalyser indeholder oftest alle 5 livscyklustrin:

  • anvendte råmaterialer
  • produktion
  • distribution og emballage
  • brug
  • bortskaffelse eller genbrug

Vi har mange års erfaring inden for miljøledelse, miljøvurderinger og livscyklusanalyser (LCA) og har b.la. gennemført mange Matrix-LCA’er. Vicath EQ tilbyder at gennemføre analyser og vurderinger af dine produkter.

Når man udarbejder en LCA oplever virksomheder ofte et øget fokus på miljø. Det kan give en forbedret miljøpræstation i form af lavere materialeforbrug, lavere energiforbrug, mindre spildevand og affald, reduceret risiko for miljøuheld, sparede miljøafgifter, færre uheldsomkostninger og billigere forsikringer. Desuden bedre forhold til miljømyndigheder, øget salg og forbedring af markedspositionen.

Du kan læse mere om os her.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.