Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse er frivillig og certificeres ofte efter ISO9001. Vi kan hjælpe med at lave systemet fra start til slut og rådgiver også gerne på de enkelte dele: opbygning, kvalitetsplan, målinger, intern audit. Vi har længe haft kvalitetsledelse som kerneområde.

Ved kvalitetsledelse er kvalitet en del af den daglige drift på linje med f.eks. salg, produktion, økonomi og IT.

Kvalitetsledelse er frivillig, hvor virksomheden har tilsluttet sig den internationalt anerkendte standard ISO 9001.

Kvalitetsledelse giver ofte mere ensartede arbejdsgange og dermed ensartede produkter eller udførte ydelser

 

Tanken bag kvalitetsledelse

Tanken bag kvalitetsledelse bygger på at ensarte virksomhedens arbejdsgange og produktion, at sikre levering af den aftalte kvalitet og gradvist at opnå forbedringer og at gavne virksomhedens image.

Mange virksomheder, som har indført kvalitetsledelse, oplever: bedre brug af ressourcer – menneskelige som økonomiske, færre reklamationer og interne afvigelser, større ensartethed i produkter, bedre overblik over opgaver og produktion.

Rådgivningsbehovet til den enkelte virksomhed tilpasses efter ønske.

Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med

  • Opbygning af kvalitetsledelsessystemet og indledende gennemgang.
  • Udarbejde kvalitetspolitik og mål for virksomheden til lettere at opnå disse
  • Interessentanalyse
  • Risikovurdering
  • Udarbejde procedurer og instruktioner i forbindelse med kvalitetsplanen.
  • Gennemføre intern audit

I forløbet kan der også være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også kan udføre. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra jeres ønsker omkring emnevalg.

Elektronisk ledelsessystem

Vi anbefaler at man bygger sit ledelsessystem elektronisk. Til dette har vi udviklet EQ Advance® Online baseret på mange års erfaring og et ønske om, at det skal være brugervenligt både i administration og i daglig anvendelse.

Vejen til effektiv kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er frivilligt, men uden tvivl med til at sikre en optimal daglig drift. Vi hos Vicath EQ kan hjælpe dig med at sætte det rigtige system op til netop din virksomheds kvalitetsledelse. Det er med vores pålidelige og brugervenlige EQ Advance Online system, der gør den administrative del af kvalitetsledelse nemmere i hverdagen.

Vil du vide mere? Læs mere om at realisere kvalitetsledelse med vores innovative system herunder. Kontakt os gerne for en introduktion til EQ Advance Online.

Opnå bedre kvalitets ledelse med et ledelsessystem

Hvad er kvalitetsledelse? Det er en frivillig proces, som typisk er certificeret efter ISO9001. Dette omhandler blandt andet planer, målinger, audit osv., hvilket er emner som alle kan opbygges efter dine behov i vores online ledelsessystem. Netop det at vælge et online system til kvalitetsledelse giver god mening, da det er en vigtig opgave, i den daglige drift, på højde med f.eks. indkøb, IT eller økonomi.

Vælger du Vicath EQ til at hjælpe dig med dit kvalitetsledelsessystem, får du:

- Opbygning system og grundig gennemgang

- Udarbejdelse af mål og politik

- Risikovurderinger

- Interessentanalyse

- Udarbejdelse af instruktioner og producerer i planen

- Gennemførelse af intern audit

Vi står også for undervisning af dine medarbejdere, skulle der være behov for dette. Alt i alt vil du og din virksomhed blive sat grundig ind i systemet, ligesom vi står til rådighed til at varetage opgaver i systemet, skulle der være behov for det.

Vores kvalitetsledelsessystem EQ Advance Online er bruges af mange virksomheder til flere formål. Vil du vide mere om, hvordan det kan bruges og struktureres til din virksomhed og dennes behov i forbindelse med kvalitetsledelsen? Kontakt os gerne for en uforpligtende snak eller for at få en introduktion til systemet.

Du kan læse mere om os her.

Vil du vide mere om kvalitet?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.