ISO 45001

Opbygning af ISO 45001

Arbejdsmiljøkonsulenten hjælper med opbygning af ISO 45001

Arbejdsmiljøledelse inden for ISO 45001 er et af vores kerneområder. Vi kan hjælpe med at lave systemet fra start til slut og rådgiver på de enkelte dele: opbygning, interessentanalyse, risikoanalyse, arbejdsmiljømål, arbejdsmiljøpolitik, lovkrav, målinger, implementering, træning af medarbejdere, intern audit.

Vi har udviklet et system til arbejdsmiljøledelse EQ Work® Online, som gør opbygningen til ISO 45001 væsentlig nemmere.

ISO 45001 er en helt ny standard og forventes i løbet af få år blive udbredt som den mest anvendte standard på arbejdsmiljø her i Danmark og globalt. Forventningen er, at mere end 2 milliarder mennesker vil blive berørt at standarden globalt set.

Krav til certificering

For at blive certificeret kræves der altid følgende af arbejdsmiljøledelsessystemet:

 • Kendskab til virksomhedens arbejdsmiljørisici og muligheder
 • Kendskab til virksomhedens interessenter
 • Beskrivelse af scope
 • En arbejdsmiljøpolitik, der fortæller om virksomhedens hensigter og retningslinjer på miljø
 • Detaljerede arbejdsmiljømål, der konkret og målbart beskriver virksomhedens mål for arbejdsmiljøindsatsen
 • Beskrivelse af organisationen, ledelse og inddragelse af arbejdstagere
 • Bestemmelse af lovkrav
 • Passende dokumentation, eksempelvis instruktioner for de enkelte aktiviteter for at fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici
 • Intern audit
 • Ledelsens evaluering
 • Løbende forbedringer

Arbejdsmiljøsystem

Et ledelsessystem til arbejdsmiljø - ISO 45001

Vi kan hjælpe dig

At rådgive om arbejdsmiljøledelse og ISO 45001 er et af vores kerneområder. Vi har medvirket til, at flere virksomheder er blevet arbejdsmiljøcertificeret efter den tidligere standard OHSAS 18001.

Vi har udviklet et IT-system EQ Work® Online, som er meget relevant ved opbygning af ledelsessystemet ISO 45001. Det er udviklet med alle de nødvendige skabeloner og passende dokumentation til at opbygge til arbejdsmiljøstandarden ISO 45001.

Vi rådgiver om arbejdsmiljøledelse og rådgivningen tilpasses til den enkelte virksomhed efter ønske. Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med opbygning af arbejdsmiljøsystemet og kortlægning af arbejdsmiljørisici og muligheder. Der kan være behov for målinger i mindre omfang, f.eks. måling af støj, støv, akustik og belysning.

Vi er specialister i at hjælpe med opbygning af arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljømål. Vi hjælper også med forslag til konkrete skemaer og instruktioner.
Når vi rådgiver er det altid med det i baghovedet, at virksomheden ikke skal have et system for systemets skyld, og i høj grad ud fra ”keep it simple”. Jo mere vi kan få ind fra virksomhedens hverdag, desto bedre.

I forløbet kan der være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også udfører. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra Jeres ønsker omkring emnevalg.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i. 

Hvis du vil høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om arbejdsmiljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.