ATEX APV

ATEX-300x266ATEX er en fransk forkortelse og oversat betyder det eksplosiv atmosfære. Eksplosiv atmosfære dannes bl.a. når der anvendes større mængder brandfarlige kemikalier eller ved støvende processer. Eksplosiv atmosfære dannes ved brug af større mængder brandfarlige kemikalier eller ved støvende processer.

Er der risiko for eksplosiv atmosfære skal der udarbejdes en ATEX APV – en arbejdspladsvurdering for de processer, der kan skabe risikoen for en eksplosiv atmosfære og for omgivelserne heromkring. ATEX APV’en er rammen for en zoneklassificering, som beskriver, hvor farlig en eksplosion i givet fald ville være. Når man har zoneklassificeringen, har man mulighed for at sætte ind både administrativt og teknisk. ATEX APV’en kan være med til at reducere eksplosionsrisikoen og kortlægge, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude, så skaden bliver så lille som mulig.

Vi zoneklassificerer og laver den efterfølgende ATEX APV evt. med en handlingsplan.