Grøn omstilling

Flere og flere virksomheder arbejder med grøn omstilling. Et godt udgangspunkt er CO2 regnskabet. Mange virksomheder får med det et godt overblik over, hvor og hvordan de kan reducere CO2 udledningen.

I 2025 kommer CO2 afgifterne. Målet er at opnå CO2 reduktioner i virksomheder og organisationer.

Vi vil gerne hjælpe jer godt i gang eller måske inspirere til reduktioner, så I kan bruge jeres ressourcer i andre investeringer. Dette gør vi med udgangspunkt i et CO2 regnskab eller en miljøkortlægning. Det kan give en god status på, hvor virksomheden er lige nu.
Kortlægningen skal være med til at skabe en mere målrettet og effektiv grøn omstilling ud fra de forhold, der er i jeres virksomhed.

Vi har ofte set at f.eks. følgende kan være med til at reducere udledningen:

 • Indførelse af energiledelse i virksomheden
 • Energiforbedringer på udstyr
 • Ændringer i procesudstyr, udvikling eller tilpasning af maskiner mv.
 • Bedre styring af Ventilation, Pumper, Køling og Varmeanlæg
 • Bedre styring af Trykluft og vakuumanlæg
 • Forbedring af vedligeholdelsesplaner
 • Mere energieffektive Belysningsforhold
 • Kortlægning af IT- og kontorudstyrs energiforbrug med efterfølgende plan for reduktion
 • Forbedringer af Bygningernes Klimaskærm
 • Transport, f.eks. ændring af medarbejderes køre teknik og plan for energirigtigt nyindkøb
 • Levering af el og energi fra grønne energikilder

Det er blot eksempler på nogen af de tiltag, som vi har set fungere, og er emner, som vi rådgiver om - med udgangspunkt i CO2 regnskabet og miljøkortlægningen.

Bæredygtighedsstrategi

Ud fra de fokusområder, som I udvælger, hjælper vi med at udvikle en bæredygtighedsstrategi, til at målrette jeres arbejde med miljø og klima ud fra begrebet SMART:

Specifik – Målbar – Ambitiøs – Realistisk – Tidsbestemt

Når målene til bæredygtighedsstrategien skal laves, arbejder vi ud fra de konkrete muligheder for energibesparelser, klimaloven, FN’s verdensmål, Parisaftalen og de klimaforhold, som jeres virksomhed kan blive påvirket af. Der ses også på muligheder for reduktion af udgifter til el og energi, inkl. afgifter og CO-2 afgifter (både nuværende og planlagte).

Du kan læse mere om os her.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere omkring klima og grøn omstilling.

#paspådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.