Trivsel

Virksomheder, der har medarbejdere, der trives, vil ofte opleve væsentligt bedre at kunne nå sine mål. God trivsel blandt medarbejdere, kollegaer og ledelse er ofte baseret på:

 • Godt forhold mellem hinanden
 • Godt forhold til kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere
 • Organisering og planlægning af arbejdet
 • hvordan arbejdet afspejles i egne værdier 

Et godt psykisk arbejdsmiljø støtter op om et godt samarbejde og reducerer sygefravær. Når medarbejderne trives, bliver opgaver også løst mere effektivt og på den ønskede måde. Trivsel hos medarbejderen, er også trivsel for virksomheden.

Arbejdstilsynet oplyser, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan øge risikoen for fysiske og psykiske helbredsproblemer som fx hjertekar lidelser, depression, angst og posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan også føre til øget sygefravær, arbejdsophør, dårligt samarbejde og ringe kvalitet i opgaveløsningen. 

 

Trivsel

Trivsel i en virksomhed kan øges gennem tydelig ledelse, ros og anerkendelse af den enkelte, løse evt. problemer med det samme og også afstemme forventninger.

 

5 gode råde til god trivsel

 1. Vær synlig, nærværende og tilgængelig
 2. Giv ros og anerkendelse 
 3. Udtryk klare forventninger og hav klar ansvarsfordeling
 4. Tag hånd om problemer med det samme
 5. Brug situationsbestemt ledelse - anerkend at medarbejdere er forskellige

 

En metode til trivselscoaching er ACT coaching

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy, som er en empirisk dokumenteret behandlingsmetode. ACT bygger på adfærdsterapi og kognitiv terapi og blev skabt af psykologen Steven Hayes og kollegaerne Kelly Wilson og Kirk Stroshal.

Frem for at fokusere på at reducere eller undgå ubehag, vil man med metoden ACT lære teknikker til at rumme det ubehag, der alligevel ikke kan ændres eller kontrolleres, og i stedet lægges vægt på at skabe et indholdsrigt og værdibaseret liv, og dermed ikke gået glip af selve nuet.

ACT bygger på opfattelse af at en normal tankevirksomhed hos et sundt og rask menneske naturligt medfører psykologisk lidelse. Ved udfordringer er man altså ikke defekt. Ens hjerne fortæller én en masse ting og gør egentlig bare sit job. Det er ikke altid særligt hensigtsmæssigt, og det er netop med metoderne inden for ACT, man kan undersøge det nærmere, og dermed forbedre ens liv.

ACT er baseret på seks grundprincipper, der tilsammen skal hjælpe personen med at udvikle en livsforandrende bevidsthed, der kaldes psykologisk fleksibilitet. Jo større psykologisk fleksibilitet man har, jo bedre kan man håndtere smertelig tanker og følelser, og jo mere effektivt kan man handle for at skabe et rigt og meningsfuldt liv for sig selv, altså forbedre sin livskvalitet.

 

Ledelsescoaching

Eksempelvis månedlig session af en times varighed, dog minimum 3 timer

Som leder kan det være rigtig godt at have nogen at spille bold med uden at det kommer videre end til det man selv ønsker. Det er ikke alt man kan vende med medarbejdere og nogle gange kan det være rart at have en tydelig strategi selv for, hvad man ønsker for virksomheden.

 • Indledende samtale med afklaring af værdier f.eks. menneskeligt, fagligt og som leder
 • Afklaring af hvordan du som leder allerede håndterer situationer godt. Dette for, at du kan være en bedre udgave af dig selv som leder, og derved støtte dine medarbejdere og skabe de bedste resultater.
 • Hvordan ønsker du at være som leder, hvad er vigtigt for dig? 
 • Når der udfordringer i virksomheden, hvordan tackler du dem, og hvordan ønsker du at tackle disse? Såfremt der er nogle barrierer i given situation, hvad står så i vejen for, at du kan løse denne? Hvad har du hidtil forsøgt, hvordan har det fungeret og hvilke omkostninger har dette haft for dig og virksomheden?

 

Medarbejdercoaching

Eksempelvis 5 sessioner af en times varighed

Medarbejdercoaching er til den medarbejder, som ikke har stress, men hvor man som leder kan se, at et andet arbejdsmønster kan være bedre for den enkelte.

 • Indledende samtale med afklaring af værdier f.eks. menneskeligt og fagligt 
 • Tackling af udfordringer i arbejdsopgaver f.eks. i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen 
 • Afklaring af hvordan du som medarbejder allerede håndterer situationer godt. Dette for, at du kan være en bedre udgave af dig selv som medarbejder og kollega.

 

Stress coaching – når der har været ubalance i længere tid 

Stress kan opstå for selv den bedste. Stress er opstået, da der har været ubalance over for lang tid, og det er opstået en kløft mellem det liv, som man ønsker at leve, og det liv, som man lever. Ofte er det opstået ubevidst.

Vi anbefaler en pakke på 8 sessioner, som omhandler:

 • Indledende og afklarende samtale
 • Rådgivning om afstresning
 • Læring/modstandsdygtighed over for stress i fremtiden. Emnerne er stresssymptomer, stressårsager, håndtering af stress herunder lystbetonede aktiviteter, fysisk aktivitet, mental afslapning, søvn, prioritering i hverdagen, livssyn, værdier, egenomsorg samt modstandsdygtighed over fremtidig stress.
 • Coaching – der arbejdes med konkrete problemstillinger fx. vaner/holdninger, herunder kontrol, for mange bolde i luften m.fl.

 

Stress coach

Vores ACT og stress coach hjælper både medarbejdere og ledere til god trivsel.

Trivselsdag - gruppe coaching – onsite 

 • Indledende samtale med ledelse med kortlægning af ”hvad er den gode afdeling” og barrierer
 • Temadag omkring trivsel på stedet for 10 medarbejdere f.eks. i en afdeling
  • Foredrag 
  • Træning og øvelse i metoder
  • Afrunding af dagen
 • Opfølgende møde

 

Trivselsundersøgelse

Flere og flere virksomheder vælger en trivselsundersøgelse for at kortlægge hvor virksomheden er - se mere her

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.