Sikkerhedsrådgivning

Sikkerhedsrådgiver

Eksempel på ADR skiltning

I har brug for en sikkerhedsrådgiver, hvis virksomheden håndterer farligt gods som beskrevet i ADR-konventionen.

Sikkerhedsrådgiveren skal være uddannet og kan være ansat i virksomheden, eller kan være en ekstern rådgiver, som bliver tilknyttet virksomheden.

ADR er et internationalt regelsæt for vejtransport af farligt gods, og står for Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej. Hvert andet år bliver ADR opdateret. ADR 2021 træder i kraft den 1. januar 2021 med en overgangsperiode på et halvt år. ADR 2019 tillades anvendt til og med den 30. juni 2021.

Håndtering af farligt gods

Alle virksomheder som indgår i en transportfunktion med håndtering af farligt gods, skal have en eksamineret sikkerhedsrådgiver tilknyttet. Det gælder også afsendelse eller modtagelse af varer.

Det betyder, at hvis jeres virksomhed enten:

 • afsender
 • transporterer
 • deltager aktivt i modtagelse og håndtering af varer

- som i henhold til ADR-konventionen er kategoriseret som farligt gods, er virksomheden forpligtet til at tilknytte sikkerhedsrådgiver til virksomheden.

Typisk omhandler ADR transport f.eks. gasflasker, brandbare væsker og fyrværkeri, der er eksempler på farligt gods, som mange transportvirksomheder kan komme ud for at skulle transportere på vejene.

Dog er der også frimængder, hvorunder alle krav i ADR ikke er påkrævet. Frimængden varierer og er afhænger af hvilke produkter virksomheden transporterer

ADR

Thomas Lykke Sørensen, eksamineret sikkerhedsrådgiver

Eksamineret sikkerhedsrådgiver

En eksamineret sikkerhedsrådgiver kan vejlede jer om bestemmelserne i ADR f.eks.:

 • uddannelse
 • fravigelser
 • overgangsordninger
 • de forskellige parters sikkerhedsforpligtelser
 • sikkerhedsrådgiverens rolle

Derudover kan vi også hjælpe jer med:

 • håndtering af uheldsrapportering
 • sikring og restriktioner for transport af farligt gods.
 • håndtering af kemikalier og dokumentation i form af sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsrådgiveren behøver ikke at være en medarbejder i jeres virksomhed, og man kan derfor benytte os som ekstern rådgiver.

En af vores værdier er, at vi ønsker at have erfaring og være vidende, som vi kan formidle videre til gavn for vores kunders virksomheder, deres indtjeningsevne og overlevelsespotentiale.

Vores sikkerhedsrådgiver er indehaver af et gyldigt bevis for bestået sikkerhedsrådgivereksamen.

Derudover har vi IT-systemer til at styre dokumentation og formidle det daglige arbejde.

Vi har stor erfaring med transportbranchen, og det gør det lettere for jer, når vi skal samarbejde omkring jeres dagligdag. Hvis I ønsker at høre mere, er I meget velkomne til at kontakte os for et uforpligtende møde.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.