Miljøledelse

IMG_47691-210x300I miljøledelse er miljø en del af den daglige drift. På linje med f.eks. salg, økonomi, IT og kvalitet. Miljøledelse er frivillig og kan være en del af CORPORATE GOVERNANCE, hvor virksomheden som en del af selskabets samfundsansvar, har tilsluttet sig den internationalt anerkendte standard ISO 14001 eller standarden for energiledelse ISO 50001.

Tanken bag miljøledelse bygger på gradvist at opnå miljøforbedringer og at gavne virksomhedens image. Mange virksomheder, som har indført miljøledelse, oplever:

Forbedret miljøpræstation i form af lavere materialeforbrug, lavere energiforbrug, mindre spildevand og affald, reduceret risiko for miljøuheld, sparede miljøafgifter, færre uheldsomkostninger og billigere forsikringer. Desuden bedre forhold til miljømyndigheder, øget salg og forbedring af markedspositionen.

Siden 1992 har vi haft miljøledelse som kerneområde. Vi har medvirket til en lang række certificeringer og velkørende miljøledelsessystemer i en bred vifte af brancher.

Rådgivningsbehovet til den enkelte virksomhed tilpasses efter ønske. Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med: Opbygning af miljøledelsessystemet og indledende miljøgennemgang. Ofte vil der være behov for målinger i mindre omfang, f.eks. måling af el og støj.

I forløbet kan der også være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også kan udføre. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra jeres ønsker omkring emnevalg.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i. Vi kan også sidde med ved ekstern audit, hvis virksomheden ønsker dette.

Vi udfører tillige rådgivning vedr. EMAS og MPS-GAP.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.