Miljøledelse

IMG_47691-210x300

Vores miljøkonsulenter har mange års erfaring inden for miljøledelse.

Med god miljøledelse er miljø en del af den daglige drift. På linje med f.eks. salg, økonomi, IT og kvalitet. Miljøledelse er frivillig og kan være en del af CORPORATE GOVERNANCE, hvor virksomheden som en del af selskabets samfundsansvar, har tilsluttet sig den internationalt anerkendte standard ISO 14001 eller standarden for energiledelse ISO 50001.

Tanken bag miljøledelse bygger på gradvist at opnå miljøforbedringer og at gavne virksomhedens image. Mange virksomheder, som har indført miljøledelse, oplever:

Forbedret miljøpræstation i form af lavere materialeforbrug, lavere energiforbrug, mindre spildevand og affald, reduceret risiko for miljøuheld, sparede miljøafgifter, færre uheldsomkostninger og billigere forsikringer. Desuden bedre forhold til miljømyndigheder, øget salg og forbedring af markedspositionen.

Siden 1992 har vi haft miljøledelse som kerneområde. Vi har medvirket til en lang række certificeringer og velkørende miljøledelsessystemer i en bred vifte af brancher.

Rådgivningsbehovet til den enkelte virksomhed tilpasses efter ønske. Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med: Opbygning af miljøledelsessystemet og indledende miljøgennemgang. Der kan være behov for målinger i mindre omfang, f.eks. måling af el og støj.

I forløbet kan der også være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også kan udføre. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra jeres ønsker omkring emnevalg.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i. Vi kan også sidde med ved ekstern audit, hvis virksomheden ønsker dette.

Vi anbefaler at anvende EQ advance® Online, som giver overblik over relevante arbejdsgange i forbindelse med. miljøledelse

Vi udfører tillige rådgivning vedr. ISO14001:2015, EMAS, GlobalG.A.P og MPS-GAP.

Miljøledelse på overskuelig facon

Savner du en overskuelig og simpel måde at varetage miljøledelsen i din virksomhed på? Vicath EQ har løsningen til dig. Med vores innovative og brugervenlige ledelsessystem EQ Advance Online kan du få et bedre overblik over din ledelse i forhold til miljø. Systemet gør hverdagen nemmere, letter de administrative opgaver og lader dig sætte mål for fremtiden. Det bruges også til målinger, intern audit, certificeringer mm.

Vil du vide mere om vores system til miljøledelse? Kontakt os gerne for en introduktion eller for at stille spørgsmål til EQ Advance Online.

Sådan sikrer du miljøledelsen med et digitalt system

Miljøledelse er en vigtig del af den daglige drift. Selvom det en frivillig type ledelse, ser man den i mange virksomheder som en del af Corporate Governance og virksomhedens ambition om at tage samfundsansvar. Faktisk har miljøledelse være en del af mange virksomheder siden 1992. Virksomhederne efterlever typisk internationale standarder som ISO 14001 og ISO 50001. De ansvarlige for miljøledelsen vil ofte forsøge at trække virksomheden i retningen mod miljøforbedringer både for at gavne virksomheden men også dennes image udadtil.

Selvom miljøledelse lyder ligetil, kan det komme til at virke overskueligt med mål, certificeringer, opgaver, målinger, gennemgange osv. Det ændrer du på ved at bruge vores miljøledelsessystem til at få et bedre overblik. Med dette system kan du lette den daglige drift, som miljøledelse er kommet til at spille en stor rolle i.

Vælg EQ Advance Online til din miljøledelse og kom lettere i mål med:

- Intern audit og certificeringer

- Miljøgennemgange

- Overblik over arbejdsgange

Vicath EQ tilbyder ligeledes rådgivning indenfor miljøledelse og kan hjælpe jer med at gennemføre intern audit, undervisning af medarbejdere og udførlig gennemgang af systemet. Kontakt os allerede i dag for at sikre en effektiv miljøledelse med et brugervenligt og digitalt system.

Du kan læse mere om os her.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.