Klimarisiko- og Mulighedsanalyse

Flere og flere virksomheder arbejder systematisk med at forholde sig til klimaforandringer for at forebygge de risici, der kan komme med klimaforandringerne. Mange virksomheder oplever også ændrede forbrugsvaner.

Et kinesisk ordsprog siger:

Kan klimaforandringer give nye muligheder?

"Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn, andre bygger vindmøller."

Klimaforandringerne giver altså også nye muligheder for at udvikle eller tilpasse virksomheden.

Vi kan hjælpe din virksomhed ved at gennemføre en klimarisiko- og mulighedsanalyse med baggrund i de tendenser, der ses i samfundet. Bl.a. ud fra forskning i klima, økonomi og politik. I analysen gennemgår vi de forhold, der kan påvirke din virksomhed henimod 2030 og 2050.

Klimarisiko- og Mulighedsanalysen kan hjælpe til at tage supplerende strategiske beslutninger. Mange virksomheder og organisationer forventer, at klimaforandringerne og de politiske tiltag, der gennemføres globalt set, vil påvirke forretningsmodel og værdikæde.

Klimarisiko- og Mulighedsanalyse giver et større overblik over, hvor mulighederne er for at sætte ind.  Sådan at virksomheden udvikler sig og omstiller sig til at imødegå klimaforandringerne. Gerne så vækst kan sikres. Med analysen, som laves i et samarbejde, kommer der forslag til forebyggende og konkrete tiltag til at fremme jeres virksomheds drift på en klimaklar og bæredygtig måde.

Du kan læse mere om ”Klimaklar Virksomhed” på hjemmesidens afsnit om Bæredygtighed.

Kontakt os gerne, hvis du gerne vil vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Du kan læse mere om os her.

#paspådigogdine

Med forandringer kommer muligheder. Det gælder også i forhold til de klimaforandringer, som vi i de seneste år har mærket mere og mere til. Ifølge et gammelt kinesisk ordsprog, kan man tilgå blæsevejr på to måder: Ved at søge læ eller ved at bygge vindmøller. Vicath EQ repræsenterer den sidstnævnte tilgang til blæsevejr. Vi ser muligheder i forandringer, og vi står bag de virksomheder, som har brug for at analysere de risici og muligheder, som klimaforandringerne medfører.

Klimaforandringerne vil ændre vilkårene for mange virksomheder. I takt med at vi oplever flere og flere ekstreme vejrformer som en konsekvens af klimaforandringerne, vil forbrugerne sandsynligvis ændre deres forbrugsvaner. På dansk, europæisk og internationalt plan vil vi se klimarelaterede lovændringer, og ændringerne i forbrugsvaner og lovgivning få betydning for virksomheden.

Vores analyser tager udgangspunkt i økonomi, klimaforskning og politik. I vores analyser gennemgår vi grundigt de forhold, der formodes at have betydning for din virksomhed henimod 2030 og 2050. kontakt os i dag, så vi sammen kan skabe overblik over behovet for Klimarisiko- og Mulighedsanalyse i din virksomhed. Ved at udvise rettidig omhu, kan I danne jer et overblik over klimaforandringernes betydning for jeres forretningsområde og de muligheder, forandringerne medfører.

Forretningsmodel og værdikæde påvirkes af ydre omstændigheder, og her tænker vi især på de globale lovændringer og ændrede forbrugsvaner, som klimaforandringerne medfører. Når vi udarbejder vores analyser, klæder vi den enkelte virksomhed på til at imødegå de forretningsmæssige forandringer, som følger med klimaforandringerne. Vækst og bæredygtighed er kompatible størrelser, så kontakt os i dag, så vi sammen kan kortlægge de forhold, der har betydning for jeres virksomhed.

For mere information henviser vi til afsnittet Bæredygtighed her på siden, hvor man kan læse mere om "Klimaklar virksomhed". Her findes beskrives klimaforandringernes erhvervsmæssige betydning, så I kan finde inspiration til vores fremtidige samarbejde.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.