Klimarisiko- og Mulighedsanalyse

Flere og flere virksomheder arbejder systematisk med at forholde sig til klimaforandringer for at forebygge de risici, der kan komme med klimaforandringerne. Mange virksomheder oplever også ændrede forbrugsvaner.

Et kinesisk ordsprog siger:

Kan klimaforandringer give nye muligheder?

"Når forandringens vinde blæser, er der nogle, der bygger læhegn, andre bygger vindmøller."

Klimaforandringerne giver altså også nye muligheder for at udvikle eller tilpasse virksomheden.

Vi kan hjælpe din virksomhed ved at gennemføre en klimarisiko- og mulighedsanalyse med baggrund i de tendenser, der ses i samfundet. Bl.a. ud fra forskning i klima, økonomi og politik. I analysen gennemgår vi de forhold, der kan påvirke din virksomhed henimod 2030 og 2050.

Klimarisiko- og Mulighedsanalysen kan hjælpe til at tage supplerende strategiske beslutninger. Mange virksomheder og organisationer forventer, at klimaforandringerne og de politiske tiltag, der gennemføres globalt set, vil påvirke forretningsmodel og værdikæde.

Klimarisiko- og Mulighedsanalyse giver et større overblik over, hvor mulighederne er for at sætte ind.  Sådan at virksomheden udvikler sig og omstiller sig til at imødegå klimaforandringerne. Gerne så vækst kan sikres. Med analysen, som laves i et samarbejde, kommer der forslag til forebyggende og konkrete tiltag til at fremme jeres virksomheds drift på en klimaklar og bæredygtig måde.

Du kan læse mere om ”Klimaklar Virksomhed” på hjemmesidens afsnit om Bæredygtighed.

Kontakt os gerne, hvis du gerne vil vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Du kan læse mere om os her.

#paspådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.