CSR

Langt de fleste danske virksomheder arbejder med CSR i en eller anden grad. I hverdagen er det ikke sikkert, at man tænker over at arbejde med f.eks. miljø, arbejdsmiljø eller integration af socialt udsatte unge, alt sammen er en del af CSR. Til gengæld ved mange godt, hvor vigtigt det er for virksomhedens omdømme og dermed for forretningen.

CSR - Corporate Social Responsibility er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter i samspil med interessenterne. Det handler bl.a. om samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og klimabevidsthed. Det handler også om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Behovet for at arbejde systematisk med CSR gælder for langt de fleste danske virksomheder uanset hvilke brancher og markeder, der opereres i - og uanset virksomhedens størrelse.

Strategier

Det er ofte de centrale dele af disse seks områder, som virksomheder arbejder med i deres CSR-strategier:

Produkter: Ansvarlig markedsføring, bæredygtige designs, sikker bortskaffelse og sikker anvendelse

Menneskerettigheder: Børnearbejde, diskrimination, foreningsfrihed og tvangsarbejde

Miljøforhold: Udvinding af råvarer, CO2-udledninger, andre udledninger, energi, vand, transport og affald

Arbejdstagerforhold: Arbejdsulykker, ligestilling, overenskomster, træning og uddannelse

Økonomi: Økonomiske bidrag til samfundet, jobskabelse, ansvarlige investeringer og rimelig skat

Samfundsforhold: Hjælp til lokalsamfundene, donationer, antikorruption, hæmme karteldannelse og overholdelse af lovgivning.

Hvis CSR for alvor skal give langsigtet forretningsmæssig værdi, er det nødvendigt at arbejde bevidst og struktureret med aktiviteterne. Det handler med andre ord om at afgrænse og prioritere de CSR-områder, der skaber størst værdi og fremmer bæredygtig udvikling.

Den internationale standard ISO 26000 ”Vejledning i samfundsmæssigt ansvar” og den danske standard DS 49001 ”Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar” er to gode værktøjer til at arbejde struktureret og målrettet med CSR. Nedenfor er vist de syv områder, som begge standarder opdeler CSR arbejdet i:

  1. Organisering
  2. Menneskerettigheder
  3. Arbejdsforhold
  4. Miljø
  5. God forretningsskik
  6. Forbrugerforhold
  7. Lokal samfundsudvikling

 

Bæredygtig udvikling

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Fundamentalt set er bæredygtig udvikling en ændringsproces, hvorunder udnyttelsen af ressourcerne, styringen af investeringerne, den teknologiske udvikling og ændringerne i institutionerne alle er i balance med hinanden og øger både de nuværende og de fremtidige muligheder for at opfylde menneskehedens behov og forhåbninger.

(citater fra Brundtlandrapporten, s. 51 og 54).

FN's 17 Verdensmål

En god CSR-strategi understøtter FN's 17 mål. Virksomheder kan anvende målene som inspiration til sine mål og handlingsplaner - således at de kan blive en målestok for virksomhedens hidtil skabte præstationer og for den fremadrettede udvikling på CSR.

Vicath EQ tilbyder rådgivning omkring konkrete CSR-aktiviteter og at udarbejde CSR-raporter for dig og din virksomhed. Du kan læse mere om os her.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.

    FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING