Energiledelse

Energiledelse er metode at anvende ressourcerne bedre.

Energiledelse er virksomhedens værktøj til at sikre, at der hele tiden tænkes i effektivisering af energiforbruget.

Erfaringerne viser, at der med ledelsessystemet ISO 50001 det første år kan give besparelser på 10-15 % af det samlede energiforbrug. Langt de fleste virksomheder kan effektivisere energiforbruget, når de ved hvordan.

Energiforbrug betyder også klimapåvirkning. Med ISO 50001 sikrer virksomheden, at den ikke påvirker klimaet mere end nødvendigt og signalerer en ”grøn” profil i forhold til kunder og forretningsforbindelser.

ISO 50001 er meget mere end teknik. Det er et ledelsesværktøj på linje med miljøledelse og kvalitetsledelse, hvor man ofte kan gennemføre mindre administrative tiltag med gode resultater.

Ledelsessystemet giver driftsoptimering og fokus på bedre udnyttelse af produktionsudstyr og råvarer, da tomgangstab og spild minimeres. Samtidig får virksomhed en bedre nøgletal på driftsomkostningerne.

Som miljøledelse er energiledelse frivillig og kan være en del af CORPORATE GOVERNANCE, hvor virksomheden som en del af selskabets samfundsansvar kan tilslutte sig den internationalt anerkendte standarden for energiledelse ISO 50001.

Man kan begynde på et nemt og praktisk niveau ved at indføre Energiledelse Light, som er en mindre omfattende udgave af energiledelse, jf. ISO 50001. Vicath EQ ApS tilbyder IT til at løse denne opgave. Udgifterne til dette vil oftest hurtigt være tjent hjem på kort tid.

Tanken bag energiledelse bygger på gradvist at opnå energiforbedringer og at gavne virksomhedens image. Mange virksomheder, som har indført energiledelse, oplever lavere energiforbrug og sparede energiafgifter.

Siden 1992 har vi haft miljøledelse og dermed også energiledelse som kerneområde. Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med energikortlægningen. I energikortlægningen indgår målinger af el- og energiforbruget.

Vi anbefaler at man bygger energiledelsessystemet op elektronisk, da det er den hurtigste vej til en god implementering af ledelsessystemer. Det giver overblik og flere kan have adgang til systemet og arbejdsgang. Du kan læse mere om EQ advance® Online.

Du kan læse mere Vicath EQ ApS her.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.