FSSC 22000

Vi er flere konsulenter, som kan hjælpe dig med fødevaresikkerhed, HACCP, sårbarhedsanalyse, FSSC22000 mm.

FSSC 22000 er en global standard som består af ISO 22000, DS/ISO/TS 22002, som tekniske specifikationer for basisprogrammerne samt additional requirements. Der er mere end 31.000 certifikater globalt.

FSSC 22000 er en GFSI standard på linje med BRC Food og IFS Food og imødekommer dermed de højeste krav indenfor fødevaresikkerhed, når standarden er implementeret i en fødevare- eller fodervirksomhed.

Standarder som FSSC 22000 er med til at sikre sunde og sikre fødevarer til forbrugerne, hvad enten der produceres til forbrugeren eller er leverandør til en virksomhed, der producerer færdigvarer.

FSSC 22000 er en generisk standard og sammen med ISO22000:2018 kan den bygges op efter high level structure og køres sammen med f.eks. ISO 9001. Dette er dog ikke et must for at opnå certificering efter FSSC 22000.

Med denne standard får man også redskaberne til at identificere, vurdere samt forebygge risici i forbindelse med kvalitet og fødevaresikkerhed. FSSC22000 består overordnet af 3 hovedkomponenter.

FSSC22000 består samlet af ISO22000:2018, TS22002 og additional requirements.

7 små tip, når man vil i gang med certificering

 • Undersøg og afgræns scopet for din virksomhed
 • Kortlæg risici og muligheder for interne og eksterne forhold
 • Kortlæg interessenter
 • Udarbejd risikofaktoranalyse og tilhørende basisprogrammer samt evt. HACCP plan
 • Implementer systemet og undervis medarbejdere
 • Gennemfør intern audit
 • Afhold ledelsens evaluering
 • Tilpas systemet og undervis medarbejdere for at sikre god food safety culture løbende

Vi anbefaler, at man bygger ledelsessystemet op elektronisk, da det er den hurtigste vej til en god implementering af ledelsessystemer. Det giver overblik og flere kan have adgang til systemet og arbejdsgange. Du kan læse mere om EQ Food® Online.

For at sikre løbende forbedring og en god håndtering af afvigelser, anbefaler vi her afvigelsessystemet. Afvigelseshåndtering er vigtige i forhold til at gennemføre korrektioner og korrigerende handlinger baseret på årsagsanalyse.

Vores konsulenter har en meget stor erfaring med ledelsessystemer, implementering og auditering, og er uddannede lead auditorer. Når vi, i samarbejde med en virksomhed bygger et system op, er det vores vision at styrke vore kunders konkurrenceevne nu og i fremtiden ved at inspirere og medvirke til, at virksomhederne udfører deres opgaver på den enkleste og mest bæredygtige måde, uden at gå på kompromis med kvalitet, arbejdsmiljø, miljø, fødevare- og produktsikkerhed.

Kunne du tænkte dig at vide mere om FSSC22000, HACCP, fødevaresikkerhed, certificeringsprocessen eller en anden standard, er du meget velkommen til at kontakte os til os.

FSSC22000 kommer med en opdatering til version 6 i 2024.

Nyheder vedrørende FSSC22000 version 6

Fra 1. april 2024 er det FSSC22000 version 6, som er gældende. Opdateringen , som bl.a. omhandler:

 • Integrering af krav omkring food safety and quality culture
 • Trade og broker kan komme med i scope.
 • Krav om kvalitetsledelse jf. specifikation
 • Reduktion af spild og affald
 • Nye krav til indkøb af udstyr
 • Tilpasning til ISO 22003-1:2021.
 • Krav om QR kode på certifikater for at styrke sporbarheden af certifikater m.fl.

Reglerne gælder fra 1. april 2024 og alle certifikater skal være efter FSSC22000 version 6 efter 1. april 2025.

Du kan læse mere om os her.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om ISO22000 eller FSSC22000?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.