ISO 14001

ISO-14001-210-300x168Miljøledelsessystemet ISO 14001 er det mest udbredte certificerede miljøsystem. ISO 14001 er et af vores kerneområder. Vi kan hjælpe med at lave systemet fra start til slut og rådgiver på de enkelte dele: opbygning, indledende miljøgennemgang, miljømål, miljøpolitik, målinger, intern audit.

For at blive certificeret kræves der altid følgende af miljøledelsessystemet:

•Kendskab til virksomhedens miljøforhold
•En miljøpolitik, der fortæller om virksomhedens hensigter og retningslinjer på miljø
•Detaljerede miljømål, der konkret og målbart beskriver virksomhedens mål for miljøindsatsen
•Et miljøprogram, som sikrer at virksomheden får gennemført miljømålene
•Passende procedurer og instruktioner for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens væsentlige miljøpåvirkninger
•Intern audit
•Ledelsens evaluering

At rådgive om miljøledelse og ISO 14001 er et af vores kerneområder. Vi har medvirket til at mange virksomheder er blevet miljøcertificeret og at der er velkørende miljøledelsessystemer i en bred vifte af brancher.

Vi har udviklet et IT-system EQ Advance®, som er meget relevant ved opbygning til ISO 14001. Det er udviklet med alle de nødvendige skabeloner, procedurer og dokumenter til at opbygge til miljøstandarden ISO 14001.

IMG_48311-293x300Vi rådgiver om miljøledelse og rådgivningsbehovet til den enkelte virksomhed tilpasses efter ønske. Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med opbygning af miljøledelsessystemet og indledende miljøgennemgang. Ofte kan der være behov for målinger i mindre omfang, f.eks. måling af el og støj.

Vi er specialister i at hjælpe med opbygning af miljøpolitik, miljømål og miljøprogrammer. Vi hjælper også med forslag til konkrete procedurer og instruktioner.

Når vi rådgiver er det altid med det i baghovedet, at virksomheden ikke skal have et system for systemets skyld, og i høj grad ud fra ”keep it simple”.

I forløbet kan der være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også udfører. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra jeres ønsker omkring emnevalg.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i. Vi sidder også gerne med ved ekstern audit, hvis virksomheden ønsker dette.

Vi udfører tillige rådgivning vedr. EMAS og MPS-GAP.