ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 bruges af både små og store virksomheder med succes.

ISO 14001:2015 er en internationalt anerkendt miljøledelsesstandard, som sætter rammerne for, hvad en virksomhed skal gøre for systematisk at opnå miljøforbedringer. Der er på verdensplan mere end 300.000 virksomheder, som er certificeret. Den er dermed den mest udbredte miljøstandard.

Miljøledelse er frivillig og kan være en del af CORPORATE GOVERNANCE, hvor man som en del af sit samfundsansvar har tilsluttet sig ISO 14001:2015. Den bruges af både små og store virksomheder med succes.

Målet er løbende at forbedre processerne i virksomheden for at skabe en mere bæredygtig forretning. Både driftsmæssige forbedringer og reduktion af uønskede påvirkninger på miljø og klima.

Når ISO 14001:2015 er indført, medvirker den til at forbedre miljøpræstationen, overholde regler og normer og opfylde miljømål. Det kan også handle om lavere materialeforbrug, lavere energiforbrug, mindre spildevand og affald, reduceret risiko for miljøuheld, sparede miljøafgifter, færre udgifter til uheld og billigere forsikringer. Og bedre forhold til miljømyndigheder, øget salg og forbedring af markedspositionen.

ISO 14001:2015 er bygget op i high level structure (HLS). Det er derfor let at kombinere standarden med f.eks. ISO 9001:2015 eller ISO 22000:2018.

Vores vision er blandt andet, at vi ønsker at styrke vore kunders konkurrenceevne nu og i fremtiden ved at inspirere og medvirke til, at virksomhederne udfører deres opgaver på den enkleste og mest bæredygtige måde, uden at der gås på kompromis med kvalitet, arbejdsmiljø, miljø eller produktsikkerhed.

Det er vores erfaring, at de af vores kunder, som har indført ISO14001:2015, opnår resultater både miljømæssigt men også driftsmæssigt.

Et par gode råd

Skal du i gang med ISO 14001:2015, så er der her et par gode råd i overskrifter:

  1. Find jeres interessenter
  2. Kortlæg miljøforhold og forbrug
  3. Se på risici i virksomheden miljømæssigt
  4. Udarbejd en politik og målbare mål
  5. Arbejdsgange og procedurer indføres eller justeres for at styre mod forbedringer og nedbringe risici
  6. Implementer ledelsessystemet og ajourfør medarbejderes kompetencer
  7. Gennemfør intern audit
  8. Afhold ledelsens evaluering
  9. Sørg for at forbedre systemet løbende

Når vi hjælper med at bygge ledelsessystemer op, anbefaler vi at man anvender et IT-ledelsessystem som f.eks. EQ Advance® Online. Vi har mange kunder, der bruger det for at have overblik over ledelsessystemet. Derudover giver det en bedre implementering.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.