EPD – Environmental Product Declaration

EDP – Environmental Product Declaration er med til at sikre mere bæredygtigt byggeri

EPD står for Environmental Product Declaration og er byggeproduktets miljømæssige varedeklaration.

EPD dokumenterer produktets miljøegenskaber ud fra de samlede udledninger og ressourceforbrug i produktets livscyklus.

Der laves en ”mini” livscyklusvurdering af produktet (LCA), bl.a. vurdering af udvindingen af råmaterialer, fremstilling, anvendelse af produktet samt håndtering efter brug som affald eller muligheden for genanvendelse.

EPD’en hjælper til at øge bæredygtigt byggeri, idet EPD’en giver mulighed for at sammenligne byggeprodukters egenskaber, så det bliver muligt at vælge og anvende det mest bæredygtige byggeprodukt til byggeriet.

Vi hjælper med udarbejdelse af EPD på virksomhedens produkter som udarbejdes med baggrund i DS/EN ISO 14025 og DS/EN 15804 samt DS/EN ISO 14040 og DS/EN ISO 14044 med tilhørende EPD-erklæring.

EPD øger bæredygtigt byggeri

EPD betyder Environmental Product Declaration. Denne varemærkning bruges til at deklarere byggeprodukter i en miljømæssig sammenhæng. Det sker ud fra det, man kalder for en livscyklusanalyse (LCA). Det vil sige, at produktets miljøegenskaber vurderes ud fra klimabelastningen i hele produktets levetid. Det omhandler blandt andet: udvinding af råmaterialer, fremstilling, anvendelse af produktet, håndtering af det som affald samt dets genanvendelse. Kender man til produktets samlede miljømæssige aftryk, er det lettere at gennemskue, hvilke produkter der er bedst at bruge til sit bæredygtige byggeri.

Hvad skal man med en EDP – Environmental Product Declaration?

Hvad skal man med en EPD? Formålet er at øge bæredygtigt byggeri og gøre det mere gennemskueligt, hvilke produkter der er mest bæredygtige. Ser man på flere byggematerialer udstyret med en EPD, er det også let at sammenligne produkternes egenskaber ud fra det miljømæssige perspektiv.

I en tid, hvor bæredygtighed kommer i fokus indenfor især byggebranchen, vil langt de fleste byggefirmaer fravælge produkter uden EDP. Blandt andet fordi de har brug for at kende produktets miljøegenskaber for selv at kunne leve op til kommende krav til bæredygtigt byggeri.

Mange års erfaring

Vi har mange års erfaring med rådgivning af virksomheder omkring miljø og bæredygtighed. Du kan læse mere om os her.

Står du overfor at skulle klassificere dine byggeprodukter i forhold til bæredygtighed? Vi hjælper dig med at udarbejde dine EPD varedeklarationer.

Kontakt os gerne, når du ønsker at vide mere. Du er velkommen til at ringe63 15 44 44 eller til at udfylde kontaktformularen på hjemmesiden.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.