CO2 regnskaber

Når vi laver CO2 regnskab, hjælper vi virksomheden med kortlægning og beregning af CO2 emissionen. Vi kommer med input til ledelsens redegørelse om indsatsen og udarbejder oversigt over udviklingen af udledning af CO2 mv. og foreslår evt. indsatsområder. Det er en god ide at offentliggøre oplysningerne én gang årligt.

Et CO2 regnskab indeholder en redegørelse fra virksomhedens ledelse og en oversigt over virksomhedens væsentlige udledninger af CO2. Vicath EQ ApS tilbyder hjælp til udarbejdelse af CO2 regnskab.

Et CO2-regnskab giver adgang til information om udviklingen i virksomhedens CO2 udledninger og inspirerer virksomheden til at fokusere på nedbringelse af udledningerne. Der ses på virksomhedens valg af energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

Virksomheder, som har valgt at fremlægge et CO2 regnskab, offentliggør ofte oplysninger om virksomhedens CO2 udledninger én gang årligt.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.