CO2 regnskaber

Når vi udarbejder CO2 regnskab ses der på virksomhedens valg af energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

CO2 regnskaber og kortlægning af miljø har vi mange års erfaring med. Når vi laver CO2 regnskaber, hjælper vi virksomheden med kortlægning og beregning af CO2 emissionen. Vi kommer med input til ledelsens redegørelse om indsatsen og udarbejder oversigt over udviklingen af udledning af CO2 mv. og foreslår eventuelle indsatsområder. Det er en god ide at offentliggøre oplysningerne én gang årligt.

Et regnskab indeholder en redegørelse fra virksomhedens ledelse og en oversigt over virksomhedens væsentlige udledninger af CO2.

Et CO2 regnskab giver adgang til information om udviklingen i virksomhedens CO2 udledninger og inspirerer virksomheden til at fokusere på nedbringelse af udledningerne. Der ses på virksomhedens valg af energikilder, el, brændsel, varme, transport, produktionsprocesser, affald, spildevand, indirekte udledninger mv.

Virksomheder, som har valgt at fremlægge et CO2 regnskaber, offentliggør ofte oplysninger om virksomhedens CO2 udledninger én gang årligt.

Udover CO2 regnskabet kan man tilføje energiledelse

Udover CO2 regnskab vælger flere og flere virksomheder energiledelse til. Energiledelse er virksomhedens værktøj til at sikre, at der hele tiden tænkes i effektivisering af energiforbruget. Erfaringerne viser, at der med ledelsessystemet ISO 50001 det første år kan give besparelser på 10-15 % af det samlede energiforbrug. Langt de fleste virksomheder kan effektivisere energiforbruget, når de ved hvordan.

Siden 1992 har vi haft miljøledelse og dermed også energiledelse som kerneområde. Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med energikortlægningen. I energikortlægningen indgår målinger af el- og energiforbruget.

I Danmark er der sat et politisk klimamål om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70 pct. fra 1990 til 2030. Hvis du og din virksomhed vil være med til det, så kontakt os gerne for et uforpligtende møde.

Du kan læse mere om os her.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.