Arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljødrøftelse afholdes en gang om året, og det drejer sig om at tilrettelægge det praktiske arbejde omkring arbejdsmiljøet. Det, man gerne opnår, er at arbejde struktureret med arbejdsmiljøet, så det at tænke arbejdsmiljø ind i arbejdet bliver en mere fast del af arbejdsopgaverne.

I store træk handler det om at finde ud af hvem, hvad, hvordan og hvornår.

Eksempel på dagsorden til arbejdsmiljødrøftelse

  • Indholdet af samarbejdet omkring sikkerhed og sundhed for det kommende år tilrettelægges.
   • Brug evt. APV'en som udgangspunkt. Det kan også være feedback fra nærved-uheld eller uheld. Se også på det fungerer godt - kan man lære af det og er der metoder, som hjælper i hverdagen til et sikkert arbejdsmiljø.
  • Det fastlægges, hvordan samarbejdet skal foregå.
   • Det besluttes hvem der sidder i arbejdsmiljøorganisationen. Skal der f.eks. vælges en arbejdsmiljørepræsentant.
  • Det vurderes om det foregående års mål er nået.
   • De mål man satte på sidste arbejdsmiljødrøftelse gennemgås og der følges op på status.
  • Der fastlægges nye mål for det kommende års samarbejde.
   • Nye mål findes. Det kan være emner I gerne vil arbejde med omkring sikkerhed, øge trivslen eller sænke sygefravær.
  • Det drøftes om der er den nødvendige sagkundskab vedr. arbejdsmiljø til stede i virksomheden.
   • Det sikres, at ledere og arbejdsmiljørepræsentanter har de lovpligtige kursus, hvor der er krav om det.

 

Arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljødrøftelsen er lovpligtig og afholdes i virksomheder fra 1 medarbejder og op efter. Det skal dokumenteres, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted f.eks. i form af af i et referat.

Den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse holdes i arbejdsmiljøorganisationen en gang årligt.

Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdspladsvurderingen er et godt værktøj til at kortlægge arbejdsmiljøet i virksomheden. Suppleret med den årlig arbejdsmiljødrøftelse får man lettere samlet op på handlingsplan og mål for arbejdsmiljøet i virksomheden. Du kan læse mere om APV her.

 

Arbejdsmiljø - hold årlige drøftelser og vurderinger

Det er vigtigt at sikre sit arbejdsmiljø. Hvis dårlige forhold ikke ændres, vil det betyde, at medarbejderne forsvinder og at det kan være svært at tiltrække ny arbejdskraft. Ligesom det kan have indflydelse på, hvordan arbejdsopgaverne udføres. Drøftelser omkring arbejdsmiljø er derfor ikke noget, man bør bevæge sig uden om. Det er et vigtigt emne.

Vicath EQ tilbyder at sidde med til jeres arbejdsmiljødrøftelser. Vi har mange års erfaring med vurdering af arbejdsmiljø og kan medvirke til at højne kvaliteten af jeres samtaler med medarbejderne, så I får det bedste ud af drøftelserne.

 

Arbejdsmiljødrøftelse - hvordan foregår det?

En arbejdsmiljø drøftelse eller vurdering bør afholdes 1 gang om året. Det er rent faktisk lovpligtig, når man har en eller flere medarbejdere i sin virksomhed. Men det kan være svært at gribe an, og det er her, vi kommer ind i billedet. Vi hjælper dig med at højne det faglige niveau af samtalen og komme omkring alle punkter. En dagsorden bør indeholde:

 • Samarbejde omkring sikkerhed og sundhed
 • Fastlæggelse af hvordan samarbejdet skal foregå
 • Vurdering af det foregående års mål
 • Fastlægning af det nye års mål
 • Drøftelser om relevant faglighed i forhold til arbejdsmiljø

Vi tilbyder at side med til arbejdsmiljødrøftelsen. Det har vi mange års erfaring med. Du kan læse mere om Vicath EQ her.

Vil du vide mere om arbejdsmiljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.