OML-beregning

OML-beregning

Beregning af skorstenshøjde i forbindelse med OML-beregning

Vicath EQ laver OML-beregninger for virksomheder på baggrund af Miljøstyrelsens OML-model. Ved en OML-beregning kan man finde ud af, om udledning af et stof fra et afkast med en bestemt højde vil give en for stor påvirkning af virksomhedens omgivende miljø. En OML-beregning kan anvendes til en præcis beregning af kravet til en skorstens højde. Det er en opgave, som vi gerne udfører, og som vi har stor erfaring med.

Vicath EQ laver OML-beregninger for virksomheder på baggrund af Miljøstyrelsens OML-model, idet virksomhedernes luftforurening bl.a. reguleres ved brug af B-værdier og OML-beregninger.

Miljøstyrelsens luftvejledning beskriver, hvordan man med udgangspunkt i massestrømmen af de forurenende stoffer på virksomheden og stoffernes farlighed fastlægger grænseværdier for virksomhedens emission. OML- modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan anvendes til beregning af skorstenshøjder. Ved beregningen sammenholdes OML-beregningsresultater med B-værdier, som er grænseværdier for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser.

Ved en OML-beregning kan man således finde ud af, om udledning af et stof fra en skorsten med en bestemt højde vil give en for stor påvirkning af virksomhedens omgivende miljø i forhold til de angivne grænseværdier i Miljøstyrelsens luftvejledning.

OML-beregninger er typisk en del af kortlægningen af udledning til luft.

Andre har brug for en enkeltstående beregning til en præcis beregning af skorstenshøjden. Det er en opgave, som vi gerne udfører, og som vi har stor erfaring med.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.