OML-beregning

OML-beregning

Beregning af skorstenshøjde i forbindelse med OML-beregning

OML-beregning for virksomheder laver Vicath EQ på baggrund af Miljøstyrelsens OML-model.

Ved en OML-beregning kan man finde ud af, om udledning af et stof fra et afkast med en bestemt højde vil give en for stor påvirkning af virksomhedens omgivende miljø. En OML-beregning kan anvendes til en præcis beregning af kravet til en skorstens højde.

Vicath EQ laver OML-beregninger for virksomheder på baggrund af Miljøstyrelsens OML-model, idet virksomhedernes luftforurening bl.a. reguleres ved brug af B-værdier og OML-beregninger.

Miljøstyrelsens luftvejledning beskriver, hvordan man med udgangspunkt i massestrømmen af de forurenende stoffer på virksomheden. Stoffernes farlighed fastlægger grænseværdier for virksomhedens emission. OML- modellen er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan anvendes til beregning af skorstenshøjder. Ved beregningen sammenholdes OML-beregningsresultater med B-værdier, som er grænseværdier for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser.

Ved en OML-beregning kan man således finde ud af, om udledning af et stof fra en skorsten med en bestemt højde, vil give en for stor påvirkning af virksomhedens omgivende miljø i forhold til de angivne grænseværdier i Miljøstyrelsens luftvejledning.

OML-beregninger er typisk en del af kortlægningen af udledning til luft f.eks. kan det det være relevant, når du skal have miljøgodkendelse, certificeres efter ISO14001 eller på anden måde arbejde miljøledelse.

Andre har brug for en enkeltstående beregning til en præcis beregning af skorstenshøjden.

Præcis OML-beregning

Har du brug for at vide, hvordan udledning af et stof påvirker miljøet omkring? Med Vicath EQ kan du få lavet præcise OML-beregninger baseret på miljøstyrelsens model. Det er en model, der bruges til beregning af en skorstens højde. Beregningen bygger på en formel bestående af grænseværdier for forurenende stoffer. Det er en beregning, man f.eks. kan bruge i forbindelse med at opnå en miljøgodkendelse. Vil du vide mere? Læs mere om OML beregningen nedenfor og kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Hvad er en OML beregning?

Hvad er en OML-beregning helt konkret? For det første er det en beregning, der bruges til at bestemme højden af en skorsten. Beregningen udarbejdes for at vurdere, hvordan udledningen fra skorstenen påvirker miljøet omkring. Indeholdt i beregningen vil være nogle grænseværdier, der afgør hvor farlige forskellige stoffer, der udledes, er.

Beregningen har til formål at afgøre om en skorsten med en bestemt højde, kommer til at forurene for meget i det omkringliggende miljø. Dette sker ved brug af de grænseværdier, der er fastsat i Miljøstyrelsens luftvejledning. Der er grænseværdier for, hvor meget den enkelte virksomhed må udlede af forurenende luft.

Vicath EQ udfører din OML beregning på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning.

Hvis du vil vide mere om os, kan du også læse mere her.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.