BRC

BRCGS (BRC Global Standard for Food Safety) BRCGS er et førende brand og en organisation til forbrugerbeskyttelse. Standarden bruges af over 29.000 certificerede leverandører i over 130 lande, med certificering udstedt gennem et globalt netværk af akkrediterede certificeringsorganer. Bag standarderne står British Retail Consortium (BRC) bestående af detailkæder og ”brand ejere” i England.

Der er en halv snes standarder inden for området. I Danmark bruges oftest:

 1. BRC Food Safety
 2. BRC Packaging Materials
 3. BRC Storage and Distribution
 4. BRC Agents and Brokers

BRC Food

Vores konsulenter har mange års erfaring med ledelsessystemer og certificeringer.

Food Safety

BRC Food Safety er en GSFI-standard på linje med IFS Food og FSSC 22000. Standarden til produkt- og fødevaresikkerhed er detaljeret med klare retningslinjer for arbejdsgange og produktionsmiljø. Der stilles krav til virksomhedskulturen, det omgivende miljø, food defense, zoneinddeling f.eks. høj risiko områder i produktionen mm.

Packaging Materials

BRC Packaging Materials er også en GFSI-standard. Den omhandler emballage og produktion af emballage som er i kontakt med fødevarer. Det er ikke kun kontakten med fødevaren, som er i fokus. Også håndtering af brands og ensartet produktion.

Storage and Distribution

BRC Storage and Distribution omhandler hele logistikken, inklusive transport, af- og pålæsning, lager samt pakning på lager.

Hvad skal der til for at blive certificeret?

På nævnte de 3 standarder er det en god ide at iværksætte disse punkter for at opnå certificering:

 • Aktiv deltagelse fra virksomhedens ledelse for at sikre food safety culture
 • Plan for fødevaresikkerhed og HACCP inklusiv tilhørende procedurer mv.
 • Ledelsessystem for fødevaresikkerhed, kvalitet, food safety culture, food defense og produktautensitet
 • Retningslinjer for ønsket produktionsmiljø
 • Medarbejderes kompetencer og hygiejne
 • Styring af indkøb og leverandører
 • Produktstyring
 • Processtyring
 • Intern audit

Ledelsessystem

Vi har mange kunder, der anvender EQ Food® Online til fødevarecertificeringer

Agents and Brokers

BRC Agents and Brokers omhandler handel. Defineret som den serviceydelse, man yder som indkøber og sælger en vare, for herefter at sælge den videre til enten en leverandør i produktionskæden eller direkte til detailforretninger.

Disse standarder er ikke kæde-standarder. Der er dog krav til producenten om, at leverandørerne er GSFI certificeret. Da der ikke er håndtering af fødevarer, handler standarden og ledelsessystemet i hovedtræk om:

 • Aktiv deltagelse fra virksomhedens ledelse
 • Plan for fødevaresikkerhed og HACCP
 • Ledelsessystem for fødevaresikkerhed og kvalitet mv.
 • Leverandørstyring
 • Medarbejderes kompetencer
 • Intern audit

Det er vores ønske bl.a. at...

En af vores kerneværdier er, at vi ønsker at have erfaring og stor viden, som vi kan formidle videre til gavn for vores kunders virksomheder, deres indtjeningsevne og kontinuitet. Derfor har vores konsulenter også en meget stor viden inden for dette felt.

Vi anbefaler, at man bygger BRC systemet op i EQ Food® online for at skabe størst mulig overblik over systemet og sikre den letteste implementering.

BRCGS Food version 9

BRC kom i august 2022 og gældende fra 1. februar 2023.

Der er flere ændringer og tilføjelser. Nogle krav er blevet mere tydeligt beskrevet, så ideen bag de krav, der lå bag i version 8, er blevet lettere at gå til og får omsat, beskrevet og implementeret. Noget af det, der er mere tydeligt beskrevet i version 9, er kravet om forbedring og sikring af Food Safety Culture – det handler om at sikre, at der skabes en god dialog omkring afvigelser og at medarbejdere får en god instruktion i de arbejdsgange, de har ansvar for. Det er ikke nogen dårlig ide - det kan også bruges i alle andre certificeringer eller bare der, hvor du gerne vil have noget forbedret helt generelt.

Det bliver også obligatorisk at få uanmeldt certificeringsaudit hvert 3. år.

Generelt er der flere nye krav og omskrivninger i BRC Food 9. Flere kan ses med udspring i situationer, der har været rundt omkring globalt. På den måde kan man imødegå nogle af de afvigelser, der kan opstå. Risikovurdering, forberedelse og træning af medarbejdere samt implementering skal der ofte til for at komme helt i mål og implementere arbejdsgange efter hensigten.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os gerne til en uforpligtende samtale om certificering.

Du kan også læse mere om os her.

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om BRC?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.