Påbud

Få hjælp til at håndtere et påbud fra Arbejdstilsynet.

Påbud gives af Arbejdstilsynet, når der er en overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne.

Vicath EQ ApS er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for fysiske, kemiske, biologiske og psykosociale område. Vi kan hjælpe din virksomhed, såfremt I har fået påbud fra Arbejdstilsynet. Vi hjælper med at få løst opgaven fra start til slut med den nødvendige afrapportering og kommunikationen til Arbejdstilsynet. Endeligt hjælper vi med at forebygge, så I er mere sikre på at undgå at lignende situationer ikke opstår igen.

Påbud fordeler sig, som herunder:

Kompetencepåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer

Arbejdstilsynet giver rådgivningspåbud, fordi myndigheden afgør, at der er et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøforhold, og at det er nødvendigt, at virksomheden får hjælp fra en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det område, som påbuddet drejer sig om.

Kompetencepåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud som følge af mange arbejdsmiljøproblemer, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på de områder, der er truffet afgørelse om, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på alle områder.

Kompetencepåbud om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

En virksomhed, der har fået rådgivningspåbud om at undersøge, om der er forhold i det psykiske arbejdsmiljø, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det psykosociale område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.

Kompetencepåbud om undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer

En virksomhed, der har fået rådgivningspåbud om at undersøge mulighederne for at udskifte stoffer og materialer, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det kemiske område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.

Kompetencepåbud om plan for sikkerhed og sundhed

En bygherre, der har fået et rådgivningspåbud som følge af manglende eller væsentlige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det fysiske område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.

Rådgivningsvirksomhedens opgaver

Som autoriseret arbejdsmiljørådgivere er det vores opgave er at hjælpe virksomheden med at løse det eller de arbejdsmiljøforhold, som virksomheden har fået påbud om.

Som rådgiver skal vi ligeledes hjælpe med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Vi kommer med konkrete løsningsforslag, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøforhold i virksomheden fremover. Vi rådgiver virksomheden om, hvordan man kan udarbejde og bruge arbejdspladsvurdering (APV) aktivt.

Du kan se mere om Vicath EQ ApS her.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.