Påbud

Påbud
Vicath EQ ApS er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle 5 områder. Vi kan derfor hjælpe din virksomhed, såfremt I har fået påbud fra Arbejdstilsynet. Vi hjælper med at få løst opgaven fra start til slut med den nødvendige afrapportering til Arbejdstilsynet. Vi hjælper ligeledes med kommunikationen til Arbejdstilsynet. Endeligt hjælper vi med at forebygge, så I er mere sikre på at undgå at lignende situationer ikke opstår igen.

Af Arbejdstilsynets hjemmeside fremgår det, at Vicath EQ ApS som autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for alle 5 arbejdsmiljøområder. Se link til Arbejdstilsynets hjemmeside her: Autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Her er eksempler på påbud:

Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøforhold
Arbejdstilsynet giver rådgivningspåbud, fordi myndigheden afgør, at der er et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøforhold, og at det er nødvendigt, at virksomheden får hjælp fra en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det område, som påbuddet drejer sig om.

Rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøforhold
En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud som følge af mange arbejdsmiljøproblemer, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på de områder, der er truffet afgørelse om, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret på alle områder.

Undersøgelsespåbud om psykisk arbejdsmiljø
En virksomhed, der har fået rådgivningspåbud om at undersøge, om der er forhold i det psykiske arbejdsmiljø, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det psykosociale område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.

Undersøgelsespåbud om substitution af stoffer og materialer
En virksomhed, der har fået rådgivningspåbud om at undersøge mulighederne for at udskifte stoffer og materialer, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det kemiske område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.

Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed
En bygherre, der har fået et rådgivningspåbud som følge af manglende eller væsentlige mangler ved plan for sikkerhed og sundhed, skal bruge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på det fysiske område, eller en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til at rådgive på alle områder.

Rådgivningsvirksomhedens opgaver
Som autoriseret arbejdsmiljørådgivere er det vores opgave er at hjælpe virksomheden med at løse det eller de arbejdsmiljøforhold, som virksomheden har fået påbud om.

Som rådgiver skal vi ligeledes hjælpe med at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Vi kommer med konkrete løsningsforslag, der kan forebygge, at der opstår tilsvarende arbejdsmiljøforhold i virksomheden fremover. Vi rådgiver virksomheden om, hvordan man kan udarbejde og bruge sin arbejdspladsvurdering (APV) aktivt.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.