Miljøredegørelse

Vicath EQ kan hjælpe dig med miljøredegørelse.

Miljøredegørelse giver mulighed for at beskrive hensigter og handlinger på miljøområdet og kan anvendes i markedsføringen. Vicath EQ ApS tilbyder hjælp til at lave miljøredegørelsen i forbindelse med EMAS certificering.

EMAS-registrerede virksomheder udarbejder årligt en miljøredegørelse, idet det er et krav i EMAS.

Miljøredegørelsen er en beskrivelse af alle relevante miljøforhold, der er væsentlige for virksomheden. Den er offentlig tilgængelig og skrives i et letforståeligt sprog og i en kortfattet form, sådan at udenforstående kan forholde sig til indholdet.

Miljøredegørelsen giver virksomheden en mulighed for at “reklamere” for sig selv i form af en beskrivelse af virksomhedens hensigter og handlinger på miljøområdet, og flere vælger derfor at anvende miljøredegørelsen i markedsføringen.

Miljøredegørelsen beskriver bl.a. virksomhedens aktiviteter, miljøpåvirkninger, miljøgennemgang, miljøledelsessystem, miljøpolitik, miljøhandlingsplan, miljømål, audit, evt. miljøgodkendelse, spildevandstilladelser og lignende.

I miljøredegørelsen beskrives virksomhedens væsentlige forbrug af ressourcer, f.eks. energi samt udledninger, CO2 og affaldsmængder.

Du kan læse mere om CO2 regnskab, miljøledelse, ISO14001 og miljøgodkendelse.

Vi inspirerer virksomheden til at fokusere på miljøforholdene og indirekte også omkostninger ved forbrug. Vi gennemgår virksomhedens valg af råvarer, ressourceforbrug, produktionsprocesser og ser på, hvor man kan sætte ind og lave miljøforbedringer og ressourcebesparelser. Vi gennemgår også udledning, såsom affaldshåndtering, udledning til luft, vand og jord samt udledning af støj.

I forbindelse med miljøredegørelsen hjælper vi med at opstille nye konkrete mål for at nedbringe udledning pr. produceret enhed.

EMAS Miljø redegørelse

EMAS registrerede virksomheder skal hvert år udarbejde en miljøredegørelse, der beskriver de miljøforhold, som er relevante for virksomheden.

Denne proces kan synes uoverskuelig, hvis man ikke har allerede har implementeret miljørelaterede tiltag på arbejdspladsen. Selvom man allerede har igangsat processen i retning af en grønnere virksomhedsprofil, kan certifikater som EMAS alligevel synes uoverskuelige.

Derfor tilbyder vi kompetent hjælp til miljøredegørelser, så jeres virksomhed opfylder dette krav og kan blive registreret som en virksomhed, der opfylder kriterierne i EMAS standarderne.

Der er gode markedsføringsmæssige muligheder i at have en grøn profil, og virkosmheder i alle brancher kan skabe værdi ved at gøre brug af de ydelser, som vi tilbyder hos Vicath EQ.

Mange forbrugere ser efter EMAS og andre certifikater, når de handler. Meget tyder på, at denne tendens vil fortsætte i fremtiden.

EMAS certificering - Simpelt og effektivt

Hos Vicath EQ er vi specialiseret i de miljøredegørelser, der er en forudsætning for EMAS-registrering. Vi sørger for at jeres virksomhed lever op til de kriterier, som EMAS foreskriver.

Redegørelsen kan også anvendes i jeres markedsføring. Det er en fordel på et marked, hvor bæredygtighed og miljøhensyn fylder mere og mere hos forbrugere verden over. Vi glæder os til at høre fra jer

 

Du kan læse mere om os her.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.