Afvigelsessystem

EQ Advance® Afvigelsessystem er et dynamisk online system til at registrere afvigelser. Udviklet med de nyeste web-teknologier. Kan tilgås overalt, hvor der er Internet. Fra PC, tablet, eller smartphone.

Fakta

 • Fungerer som reklamations- og afvigelsessystem til eksterne og interne afvigelser
 • Opsamling af nøgledata fra indtastning
 • Søgefunktion med mulighed for at søge på flere parametre
 • Oversigt over afvigelser, der opfylder søgekrav
 • Skemaer som man selv tilpasser til afvigelser
 • Mulighed for administrativ afslutning, så kun bestemte personer kan afslutte en afvigelse
 • Mulighed for brugerniveauer
 • Overblik over vurderede omkostninger og tidsforbrug i forbindelse med afvigelser
 • Tilpasning af hvilken slags afvigelser
 • Brugertilpasset opsætning af systemet, så de rigtige medarbejdere kan trække på systemet

Der er fuld historik på alle felter. Systemet kan integreres med ledelsessystemer som f.eks. EQ Advance® kvalitetsledelse eller EQ Food®. Brugerfladen er meget overskuelig.

Det er opbygget, så det er nemt at følge med i hele processen fra opstart over behandling til afslutning. Nemt at danne sig et overblik over afvigelserne. Processerne styres med farvestatus i rød, gul og grøn. Det giver mulighed for at se, hvor langt i behandlingen, man er.

EQ Advance® Afvigelsessystem leveres med skabeloner for afvigelser. Let at tilpasse, så de passer til virksomhedens krav. Høj brugervenlighed, så alle virksomhedens afvigelser nemt registreres.

Udover at registrere afvigelsen, får man også gennemført hele processen med root cause analyse f.eks. ved at bruge metoden "5 gange hvorfor". Med en god årsagsanalyse finder man lettere trends og årsager til, hvorfor en afvigelse opstår. Det er væsentligt. Når man ved, hvorfor en afvigelse opstår, er det lettere at gennemføre de rigtige korrigerende handlinger.

7 tip til en god en god afvigelseshåndtering

 1. Modtag afvigelsen
 2. Registrer så præcist som muligt
 3. Undersøg om det er sket før
 4. Lad være med at pege på den enkelte medarbejder. Se om der er noget i systemet, som ikke har fungeret
 5. Find årsagen f.eks. med ”5 x hvorfor”. Hvis du ikke kender metoden, kender du måske sangen om Spørge Jørgen?
 6. Ud fra årsagen, så gennemfør korrigerende handling, som passer med årsagen så vidt muligt
 7. Tjek om den korrigerende handling opstår igen.

I de fleste standarder kræves det, at man håndterer afvigelser og kundeklager systematisk. Dette kan klares med EQ Advance® Afvigelsessystem.  Let at få overblik over fejltyper og omkostninger via den statistiske oversigt med dynamiske diagrammer. Afvigelsessystemet er meget anvendeligt for virksomheder, der ønsker at få overblik over fejltyper og omkostninger.

Vil du vide mere om Afvigelsessystemet?

Kontakt Stefan herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.