GMP+

Fodersikkerhedsstandarderne GMP+ B1, B2, B3 og B4 er nogle af de mest anvendte fodersikkerhedssystemer i Europa og anvendes tillige globalt. Ønsker man at handle med foder, kan det derfor være en stor fordel at være certificeret, idet GMP+ er en kædecertificering.

GMP+ er et af vores kerneområder. Vi kan hjælpe med at lave systemet fra start til slut og rådgiver på de enkelte dele: opbygning, indledende risikoanalyse, mål for fodersikkerhed, produktionsgennemgang, ledelsens evaluering, intern audit. Vi har udviklet et IT-system EQ Advance®, som gør opbygningen og dokumentationen til GMP+ væsentlig nemmere.

For at blive certificeret kræves der altid følgende af fodersikkerhedssystemet:

•Kendskab til virksomhedens fodersikkerhedsrisici gennem risikoanalyse
•Politik, der fortæller om virksomhedens hensigter og retningslinjer på fodersikkerhed
•Mål for løbende forbedring af fodersikkerhed, der konkret og målbart beskriver virksomhedens mål for indsatsen
•Passende procedurer og instruktioner for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens GMP’er, kontrolpunkter (CP) og kritiske kontrolpunkter (CCP’er)
•Intern audit
•Ledelsens evaluering

Vores IT-system EQ Advance® er meget relevant ved opbygning til GMP+. Det er udviklet med alle de nødvendige skabeloner, procedurer og dokumenter til at opbygge til fodersikkerhedsstandarden GMP+.

Vi er specialister i at hjælpe med opbygning af politik, mål og udarbejde konkrete og praktiske procedurer i samarbejde med virksomheden. Vi hjælper også med forslag til konkrete procedurer og instruktioner.

Når vi rådgiver er det altid med det i baghovedet, at virksomheden ikke skal have et system for systemets skyld, og i høj grad ud fra ”keep it simple”.

I forløbet kan der være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også udfører. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra jeres ønsker omkring emnevalg.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i. Vi sidder også gerne med ved ekstern audit, hvis virksomheden ønsker dette.

Vi udfører tillige rådgivning vedr. IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000, RSPO, MSC og GlobalG.A.P.