BRC

Fødevaresikkerhedssystemet BRC er det mest anvendte fødevaresikkerhedssystem i England. Hvis man ønsker at komme ind på det engelske marked, er det derfor en stor fordel at være certificeret efter BRC.

BRC er et af vores kerneområder. Vi kan hjælpe med at lave systemet fra start til slut og rådgiver på de enkelte dele: opbygning, indledende risikoanalyse, mål for fødevaresikkerhed, produktionsgennemgang, HACCP plan, intern audit. Vi har udviklet et IT-system EQ Food®, som gør opbygningen til BRC væsentlig nemmere.

For at blive certificeret kræves der altid følgende af fødevaresikkerhedssystemet:

  • Kendskab til virksomhedens fødevaresikkerhedsrisici gennem risikoanalyse
  • HACCP plan
  • Fødevaresikkerhedspolitik, der fortæller om virksomhedens hensigter og retningslinjer på fødevaresikkerhed
  • Mål for løbende forbedring af fødevaresikkerheden, der konkret og målbart beskriver virksomhedens mål for indsatsen
  • Passende procedurer og instruktioner for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens basisprogrammer og kritiske kontrolpunkter (CCP’er)
  • Intern audit
  • Ledelsens evaluering

Vores IT-system EQ Food® er meget relevant ved opbygning til BRC. Det er udviklet med alle de nødvendige skabeloner, procedurer og dokumenter til at opbygge til fødevaresikkerhedsstandarden BRC.

Vi er specialister i at hjælpe med opbygning af fødevaresikkerhedspolitik, fødevaresikkerhedsmål og udarbejde konkrete og praktiske procedurer i samarbejde med virksomheden. Vi hjælper også med forslag til konkrete procedurer og instruktioner.

Når vi rådgiver er det altid med det i baghovedet, at virksomheden ikke skal have et system for systemets skyld, og i høj grad ud fra ”keep it simple”.

I forløbet kan der være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også udfører. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra jeres ønsker omkring emnevalg.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i.