Miljøredegørelser

IMG_47101-300x197Vicath EQ ApS tilbyder hjælp til at lave miljøredegørelsen i forbindelse med EMAS certificering. Miljøredegørelsen giver mulighed for at beskrive hensigter og handlinger på miljøområdet og kan anvendes i markedsføringen.

EMAS-registrerede virksomheder udarbejder årligt en miljøredegørelse, idet det er et krav i EMAS.

Miljøredegørelsen er en beskrivelse af alle relevante miljøforhold, der er væsentligefor virksomheden. Den er offentlig tilgængelig og skrives i et letforståeligt sprog og i en kortfattet form, sådan at udenforstående kan forholde sig til indholdet.

Miljøredegørelsen giver virksomheden en mulighed for at “reklamere” for sig selv i form af en beskrivelse af virksomhedens hensigter og handlinger på miljøområdet, og flere vælger derfor at anvende miljøredegørelsen i markedsføringen.

Miljøredegørelsen beskriver bl.a. virksomhedens aktiviteter, miljøpåvirkninger, miljøgennemgang, miljøledelsessystem, miljøpolitik, miljøhandlingsplan, miljømål, audit, evt. miljøgodkendelse, spildevandstilladelser og lignende.

I miljøredegørelsen beskrives virksomhedens væsentlige forbrug af ressourcer, f.eks. energi samt udledninger, CO2 og affaldsmængder.

Vicath EQ ApS tilbyder at hjælpe med at udarbejde miljøredegørelsen i tæt samarbejde med virksomheden.

Vi inspirerer virksomheden til at fokusere på miljøforholdene og indirekte også omkostninger ved forbrug. Vi gennemgår virksomhedens valg af råvarer, ressourceforbrug, produktionsprocesser og ser på, hvor man kan sætte ind og lave miljøforbedringer og ressourcebesparelser. Vi gennemgår også udledning, såsom affaldshåndtering, udledning til luft, vand og jord samt udledning af støj.

I forbindelse med miljøredegørelsen hjælper vi med at opstille nye konkrete mål for at nedbringe udledning pr. produceret enhed.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Kåre herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.