Reklamations- og afvigelsesbehandling

IMG_48131-150x150Reklamationer og afvigelser kan istedet for et problem ses som feedback til “systemet”. Det gøres lettest ved at systematisere reklamationer og afvigelser.

EQ Advance® afvigelsessystem er et effektivt IT-system til håndtering af reklamationer og interne afvigelser. De samles et sted, og processen håndteres fra oprettelsen til behandling og afslutning. Systemet er meget anvendeligt for virksomheder, der ønsker at få overblik over fejltyper og omkostninger, og som gerne vil arbejde aktivt med disse områder på en overskuelig og effektiv måde.

EQ Advance® afvigelsessystem er et særdeles praktisk og effektivt IT-system til håndtering af reklamationer og interne afvigelser.

Det elektroniske system samler reklamationer og afvigelser et sted og håndterer reklamations- og afvigelsesprocessen fra oprettelsen til behandling og afslutning. Systemet sender information til relevante personer, og giver hele tiden muligheden for at se, hvor langt behandlingen af en reklamation er nået.

Med systemets søgefunktion er det muligt at danne sig et overblik over reklamationer og afvigelser. Søg f.eks. på afdelinger eller fejltyper eller i en kombination, for at få det overblik du ønsker.

Systemet er meget anvendeligt for virksomheder, der ønsker at få overblik over fejltyper og omkostninger, og som gerne vil arbejde aktivt med disse områder på en overskuelig og effektiv måde.
IT-systemet er en specialdesignet Windows baseret applikationssoftware udviklet i HTML og VBA kombineret med specialsoftware i Access, Excel og Word. Systemet kan benyttes som et selvstændigt system eller det kan kombineres med vores ledelsessystemer f.eks. kvalitetsledelsessystemet EQ Advance®.

IMG_48001-200x300Fordele ved Reklamations- og afvigelsessystemet:

•Automatiseret håndtering af reklamationer og interne afvigelser
•Skemaer til opstart, behandling og afslutning af afvigelser
•Overblik over økonomiske omkostninger
•Deling af sag via mail mellem involverede uden at miste data
•Samling af dokumentation ét sted
WStruktureret opsamling af nøgledata fra afvigelsesskemaerne
•Søgefunktion i Excel med mulighed for søgning på flere parametre
•Oversigt over afvigelser, der opfylder søgekrav
•Overblik over vurderede omkostninger og tidsforbrug i forbindelse med afvigelser