Kemisk APV

Kravet til skriftlig arbejdspladsbrugsanvisninger er bortfaldt 1. juli 2019. Kravet er i stedet for, at der skal laves en kemisk APV ved at vurdere de kemiske stoffer, der anvendes i virksomheden ud fra en risikobetragtning.

Det gøres blandt andet ved at undersøge:

  1. Hvilke kemikalier, der anvendes
  2. Hvem der udsættes for kemikalierne
  3. Hvordan man udsættes for kemikalier
  4. Hvordan man forebygger allerede

Hvad der evt. mangler for at komme helt på plads med et sikkert og sundt arbejdsmiljø beskrevet i en handlingsplan.

Farligheden af kemikalierne vurderes ud fra faremærkning og klassificering, fysisk tilstand og evt. grænseværdier.
Det, der er vigtigt, er at medarbejderne er klædt på til opgaven – både i bogstaveligste forstand og i overført betydning.