Trivselsundersøgelse

Skal I igang med gennemføre trivselsundersøgelse, har vi en nem metode at indsamle medarbejdernes svar på.

EQ Work® Light plus er opbygget af 3 moduler: Arbejdsmiljø, instruktioner og Personale. Forsiden tilrettes med logo og billeder til de enkelte moduler efter ønske.

EQ Work® Light Plus er et dokumentstyringsværktøj, der sikrer at kun den nyeste version af et dokument er tilgængelig. Du kan benytte Word og Pdf dokumenter i systemet.

Dokumenterne administreres fra Word, og arbejdsmiljøsystemet sikrer automatisk arkivering af gamle dokumenter samtidigt med, at det holder styr på dato og filnavne.

Trivselsundersøgelse

Kortlægning af trivsel sker gennem et tillægsmodul til EQ Work® Light plus, hvor en spørgeskemaundersøgelse kan foretages anonymt elektronisk og online. Skemaformen og databasen, som systemet er bygget op i, tager udgangspunkt i Det Nationale Forskningsinstituts (NFA) korte skema for psykiske kortlægning.
Trivselsundersøgelsen kan gennemføres i vores IT system EQ Work® Light plus, som automatisk opsummerer besvarelserne fra medarbejderne.