Trivselsundersøgelse

Flere og flere virksomheder vælger en trivselsundersøgelse. En god trivsel på arbejdspladsen er vigtig for dig som arbejdstager. Det gælder uanset dit job, om du er leder eller medarbejder uden ansvar for ledelse. Kortlægning af trivsel kan f.eks. vise, hvad der sker af gode ting i virksomheden, så man kan gøre mere af det. Eller hjælpe med til at bestemme kursen for arbejdsmiljøarbejdet så trivslen kan øges.

Trivselsundersøgelse kan gennemføres i vores EQ Work® trivselsundersøgelse, som automatisk opsummerer besvarelserne fra medarbejderne. Skemaformen og databasen, som systemet er bygget op i, tager udgangspunkt i Det Nationale Forskningsinstituts (NFA) korte skema for psykiske kortlægning.

For at sætte ind de rigtige steder, er det vigtigt at kende til de områder hvor der ikke er overensstemmelse mellem opgave og ressourcer, og man kan opleve et problem. Baseret på forskning har man forenklet områderne i det psykiske arbejdsmiljø:

  1. Krav til arbejdet, herunder tempo, arbejdsmængde, deadlines, følelsesmæssige krav, sociale krav
  2. Indflydelse på arbejdet, deriblandt arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse, hvem man samarbejder med osv.
  3. Mening i arbejdet f.eks. sammenhæng til den øvrige produktion og formålet med virksomhedens indsat
  4. Social støtte, derimellem hjælp og feedback fra kollegaer og ledere på de rette tidspunkter
  5. Forudsigelighed, herunder information om relevante planer og opgaver for at undgå usikkerhed og uvished blandt medarbejderne.
  6. Belønning i arbejdet, derunder belønning, der svarer til indsatsen f.eks. løn, karriereforløb eller almindelig anerkendelse og påskønnelse.

Disse seks faktorer – ”de seks guldkorn” – indgår ofte i kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. De kan tjene som udgangspunkt for en målrettet indsats. Er der harmoni mellem opgaver og de 6 punkter, er der basis for god trivsel i virksomheden.

 

#pasgodtpådigogdine

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.