EQ Advance® kvalitetsledelse

Kvalitetsledelsessystem bygget op efter ISO 9001. EQ Advance® samler og dokumentstyrer politikker, procedurer, instruktioner og skemaer til det daglige arbejde med kvalitetsledelse. Systemet placeres på virksomhedens netværk, så medarbejdere nemt kan finde den relevante information.

EQ Advance® sikrer, at kun den nyeste version af et dokument er tilgængelig for medarbejderne. Du kan benytte Word, Excel og Pdf dokumenter i systemet.

Systemet opbygges efter en struktur, der kan certificeres efter ISO 9001 standarden, og indeholder eksempler på dokumenter til opbygningen af et ISO 9001 system.

Brugerfladen
Brugerfladen opbygges som en hjemmeside og tilpasses med logo og billeder til de enkelte moduler efter ønske. Ikoner og system struktur tilpasses ligeledes efter ønske.

Opbygning af f.eks. afsnittet til produktion og serviceydelser opbygges så ISO 9001 systemet passer til virksomheden. Dette kan f.eks. gøres med knapper for hver afdeling eller jobfunktion, flowdiagrammer eller oversigtskort over virksomheden.

Systemet har kvalitetsdokumenter til f.eks. afvigelser og forbedringer, intern audit, uddannelse og sidemandsoplæring mv.

Ved hjælp af EQ Advance® funktioner som f.eks. projektmappen kan der defineres standard udtræk af dokumenter fra systemet til f.eks. undervisning af nye medarbejdere.

Dokumenterne administreres fra et tillægsprogram til Word og Excel, og EQ Advance® systemet sikrer automatisk arkivering af gamle dokumenter samtidigt med at det holder styr på dato og filnavne. Med autologfunktionen fås et overblik over hvilke dokumenter, der er ændret samt hvornår og hvorfor.