EQ Advance® miljøledelse

EQ Advance® – Miljøledelse er bygget op efter ISO 14001:2015. EQ Advance® samler og dokumentstyrer politikker, procedurer, instruktioner og skemaer til det daglige arbejde med miljøledelse. Systemet placeres på virksomhedens netværk, så medarbejdere nemt kan finde den relevante information.

EQ Advance® sikrer at kun den nyeste version af et dokument er tilgængelig for medarbejderne. Du kan benytte Word, Excel og Pdf dokumenter i systemet.

Systemet opbygges efter en struktur, der kan certificeres efter ISO 14001 standarden, og indeholder skabeloner og eksempler på dokumenter til opbygningen af et ISO 14001 system.

Brugerfladen
Brugerfladen opbygges som en hjemmeside og tilpasses med logo og billeder til de enkelte moduler efter ønske. Ikoner og system struktur tilpasses ligeledes efter ønske.

Opbygning af for eksempel afsnittet til produktion og serviceydelser opbygges så ISO 14001 systemet passer til virksomheden. Dette kan for eksempel gøres med knapper for hver afdeling eller jobfunktion, flowdiagrammer eller oversigtskort over virksomheden.

Systemet har miljødokumenter til for eksempel afvigelser og forbedringer, intern audit, uddannelse og sidemandsoplæring med videre

Ved hjælp af EQ Advance® funktioner som for eksempel projektmappen, kan der defineres standard udtræk af dokumenter fra systemet til for eksempel undervisning af nye medarbejdere.

Administration
Dokumenterne administreres fra et tillægsprogram til Word og Excel, og EQ Advance® systemet sikrer automatisk arkivering af gamle dokumenter samtidigt med at det holder styr på dato og filnavne. Med autologfunktionen fås et overblik over, hvilke dokumenter der er ændret samt hvornår og hvorfor.

Instruktioner og medarbejdermodul
Benyttes til instruktioner der ligger ud over ISO 14001, medarbejderhåndbog, telefonliste, beredskabsplan. Modulerne er inklusiv ved køb af EQ Advance®

Andre moduler
EQ Advance® til ISO 14001 er bygget efter ISO14001:2015 og har dermed high Level Structure og kan let udbygges med andre moduler inden for ISO til for eksempel Arbejdsmiljø, Kvalitets- eller energiledelse, som også har High Level Structure.

Vil du vide mere om EQ Advance?

Kontakt Stefan herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.