EQ Advance® miljøledelse

EQ Advance® – Miljøledelsessystem er bygget op efter ISO 14001. EQ Advance® samler og dokumentstyrer politikker, procedurer, instruktioner og skemaer til det daglige arbejde med miljøledelse. Systemet placeres på virksomhedens netværk, så medarbejdere nemt kan finde den relevante information.

EQ Advance® sikrer at kun den nyeste version af et dokument er tilgængelig for medarbejderne. Du kan benytte Word, Excel og Pdf dokumenter i systemet.

Systemet opbygges efter en struktur, der kan certificeres efter ISO 14001 standarden, og indeholder skabeloner og eksempler på dokumenter til opbygningen af et ISO 14001 system.

Brugerfladen
Brugerfladen opbygges som en hjemmeside og tilpasses med logo og billeder til de enkelte moduler efter ønske. Ikoner og system struktur tilpasses ligeledes efter ønske.

Opbygning af f.eks. afsnittet til produktion og serviceydelser opbygges så ISO 14001 systemet passer til virksomheden. Dette kan f.eks. gøres med knapper for hver afdeling eller jobfunktion, flowdiagrammer eller oversigtskort over virksomheden.

Systemet har miljødokumenter til f.eks. afvigelser og forbedringer, intern audit, uddannelse og sidemandsoplæring mv.

Ved hjælp af EQ Advance® funktioner som f.eks. projektmappen, kan der defineres standard udtræk af dokumenter fra systemet til f.eks. undervisning af nye medarbejdere.

Administration
Dokumenterne administreres fra et tillægsprogram til Word og Excel, og EQ Advance® systemet sikrer automatisk arkivering af gamle dokumenter samtidigt med at det holder styr på dato og filnavne. Med autologfunktionen fås et overblik over, hvilke dokumenter der er ændret samt hvornår og hvorfor.

Instruktioner og Personalemodul
Benyttes til instruktioner der ligger ud over ISO 14001, personalehåndbog, telefonliste, beredskabsplan mv. Modulerne er inkl. ved køb af EQ Advance®

Andre moduler
EQ Advance® til ISO 14001 kan udbygges med moduler til f.eks. Arbejdsmiljø, Kvalitets- eller energiledelse.