GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. er et meget anvendt ledelsessystem, hvor produktsikkerhed, arbejdsmiljø og miljø er integreret i et system.

Standarden sætter disse områder i system og kravene er på niveau med dansk lovgivning ved almindelig fødevareproduktion. GlobalG.A.P. er særdeles brugbar inden for aquakultur, gartneri og landbrug. For at blive certificeret kræves der altid følgende af GlobalG.A.P. systemet:

  • Kendskab til virksomhedens fødevaresikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø og miljøforhold
  • Risikoanalyser vedrørende fødevaresikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø og miljøforhold
  • Passende procedurer og instruktioner for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens væsentlige risici inden for fødevaresikkerhed/fodersikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø og miljøpåvirkninger
  • Passende registreringer
  • Beredskabsplaner
  • Intern audit

At rådgive om GlobalG.A.P., arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og fødevaresikkerhed er alle kerneområder.

Vi har udviklet et IT-system EQ Advance®, som er meget relevant ved opbygning til GlobalG.A.P. Det er udviklet med alle de nødvendige skabeloner, procedurer og dokumenter til at opbygge til standarden GlobalG.A.P.

Vi rådgiver om fødevaresikkerhed mm. og rådgivningen tilpasses til den enkelte virksomhed efter ønske. Vicath EQ ApS kan f.eks. hjælpe med opbygning af ledelsessystemet og indledende risikoanalyser. Vi hjælper også med forslag til konkrete procedurer og instruktioner.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i.

Vil du vide mere om food?

Kontakt Camilla herunder, så vender hun tilbage så hurtigt som muligt.