Støjmåling

Vicath EQ rådgiver om støj og akustik og laver støjmålinger, både i forbindelse med arbejdsmiljø og eksternt miljø. Vi har det nødvendige udstyr og har mange års erfaring med støjmålinger og støjanalyser i mange forskellige sammenhænge. Vi har også bred erfaring med forslag til løsninger og konkrete, praktiske forbedringer.

Ved en støjmåling kan man bl.a. finde ud af, om støjniveauet er for højt i forhold til gældende vejledninger. Samtidig giver støjmålinger ofte grundlaget for at finde ud af, hvad der kan gøres ved støjen og evt. dårlig akustik. På baggrund af støjmålingen analyseres problemstillingen, og der udarbejdes et praktisk forslag til handlingsplan.

Vicath EQ er kvalificeret til støjmåling og udarbejdelse af rapporter over støjforhold som dokumentation til myndigheder, både miljømyndigheder og Arbejdstilsynet.

Støjmålinger udføres f.eks. i forbindelse med krav fra Arbejdstilsynet om måling af støjniveauet og beregning af støjbelastning for den enkelte medarbejder på arbejdspladsen eller krav om undersøgelse af akustik i lokalerne.

Støjmålinger kan også laves ved kilden, f.eks. ved den enkelte maskine i brug.

Vi udfører også tit støjmålinger i forbindelse med miljøgodkendelser.