Sikkerhedsrådgivning

nr.-17Alle virksomheder som indgår i en transportfunktion, herunder afsendelse eller modtagelse af varer, som i henhold til gældende ADR-konvention er kategoriseret som værende farligt gods, skal have tilknyttet en eksamineret sikkerhedsrådgiver.

Er Jeres virksomhed enten afsender, transportør eller deltager I aktivt i modtagelse og håndtering af varer, som i henhold til ADR-konventionen er kategoriseret som værende farligt gods, er virksomheden forpligtet til at tilknytte sikkerhedsrådgivning til virksomheden.

En eksamineret sikkerhedsrådgiver kan vejlede jer om bestemmelserne i ADR om uddannelse, fravigelser, overgangsordninger, de forskellige parters sikkerhedsforpligtelser, sikkerhedsrådgiverens rolle, uheldsrapportering, sikring og restriktioner for transport af farligt gods.

Sikkerhedsrådgiveren behøver ikke at være ansat i Jeres virksomhed, og man kan benytte os som ekstern rådgiver.

Vores sikkerhedsrådgiver er indehaver af et gyldigt bevis for bestået sikkerhedsrådgivereksamen.