Medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivsel er et emne, som flere og flere virksomheder ser på. Både for at få et billede af medarbejdernes trivsel, men også for at kunne forbedre arbejdspladsen og fastholde medarbejdere og de gode ting, der allerede foregår.

 

IMG_4795F-1024x455

Medarbejdertrivsel vil ofte gøre det lettere at nå i mål.

For at sætte ind de rigtige steder, er det vigtigt at kende til de områder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem opgave og ressourcer, og man kan opleve et problem. Baseret på forskning har man forenklet områderne i det psykiske arbejdsmiljø:

  1. Krav til arbejdet, herunder tempo, arbejdsmængde, deadlines, følelsesmæssige krav, sociale krav
  2. Indflydelse på arbejdet, deriblandt arbejdsstedets indretning, arbejdets udførelse, hvem man samarbejder med osv.
  3. Mening i arbejdet f.eks. sammenhæng til den øvrige produktion og formålet med virksomhedens indsat
  4. Social støtte, derimellem hjælp og feedback fra kollegaer og ledere på de rette tidspunkter
  5. Forudsigelighed, herunder information om relevante planer og opgaver for at undgå usikkerhed og uvished blandt medarbejderne.
  6. Belønning i arbejdet, derunder belønning, der svarer til indsatsen f.eks. løn, karriereforløb eller almindelig anerkendelse og påskønnelse.

Disse seks faktorer – ”de seks guldkorn” – indgår ofte i kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. De kan tjene som udgangspunkt for en målrettet indsats for medarbejdertrivslen. Er der harmoni mellem opgaver og de 6 punkter, er der basis for god medarbejdertrivsel i virksomheden.

Du kan læse mere om Vicath EQ ApS her

Vi tilbyder at hjælpe med at gennemføre trivselsundersøgelsen og gennemgå de indkomne besvarelser i samarbejde med jer for at finde løsningsforslag til de områder, hvor man gerne vil blive bedre til at gøre noget for trivslen.

Medarbejdertrivsel og psykisk arbejdsmiljø

Det går op for flere og flere virksomheder, at det er god forretning at arbejde for et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives. Mange undersøgelser har vist, at medarbejdere, der trives, er mere produktive og loyale end medarbejder der ikke trives. Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for dine ansattes trivsel, og problemer med trivsel arbejdsplads kan medføre store omkostninger for både virksomheden og den enkelte.

Hos Vicath EQ kan vi hjælpe jer med at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives. Vi er eksperter i medarbejder trivsel og ved, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi kortlægger arbejdsmiljøet i virksomheden. Arbejdsmiljø psykisk er vigtigt for alle virksomheder, så kontakt os i dag.

Medarbejdertrivsel målrettet jeres virksomhed

Vi målretter tid indsatsen, så den passer til jeres arbejdsplads. Når det kommer til trivsel arbejdsplads handler det om at skabe arbejdsgange, der understøtter dette. Det sker i praksis af mening i arbejdet, indflydelse i det daglige, forudsigelighed, social støtte, anerkendelse og overholdes af krav. Vi sørger for kortlægningen af arbejdsmiljøet i jeres virksomhed, og vi har helt sikkert relevante løsningsforslag, hvis man har brug for kompetent støtte og rådgivning til at implementere de tiltag, der skal sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Her kan de se vores arbejdsmiljøkonsulenter.

Du kan læse mere om os her.