Kortlægning af trivsel

IMG_4795F-1024x455
En god trivsel på arbejdspladsen er vigtig for dig som leder, medarbejder og person. Derfor vælger flere og flere også at gennemføre trivselsundersøgelser. Kortlægning af trivsel kan f.eks. vise, hvad der sker af gode ting i virksomheden, så man kan gøre mere af det, og ellers hjælpe med til at bestemme kursen for arbejdsmiljøarbejdet.

Trivselsundersøgelsen kan gennemføres i vores IT system EQ Work® Light plus, som automatisk opsummerer besvarelserne fra medarbejderne. Skemaformen og databasen, som systemet er bygget op i, tager udgangspunkt i Det Nationale Forskningsinstituts (NFA) korte skema for psykiske kortlægning.

Vi tilbyder at hjælpe med at gennemføre trivselsundersøgelsen og gennemgå de indkomne besvarelser i samarbejde med jer for at finde løsningsforslag til de områder, hvor man gerne vil blive bedre til at gøre noget for trivselen.