Asbest autorisation

Autorisation til nedrivning af asbest

Nedrivning af asbest må fremover kun udføres af virksomheder, der har en autorisation.

De, som håndterer asbest ved nedrivning eller fjernelse af asbestholdige materialer, skal være autoriseret.

Hjælp til at komme i gang

For at kunne få en autorisation, skal virksomheder have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig. Vi kan hjælpe dig med at komme i gang. Vi har mange års erfaring med at rådgive virksomheder i byggebranchen om arbejdsmiljø og sikkert arbejde, også arbejde med asbest. Vores arbejdsmiljø-konsulenter er bl.a. autoriserede arbejdsmiljørådgivere og vi har lang erfaring fra branchen.

Vi anbefaler at anvende EQ advance ® Online til kvalitetsledelsen.

Ordningen

Autorisationsordningen ligner de ordninger omkring autorisation, som vi kender fra El- og VVS branchen. Den vil blive suppleret med et krav om uddannelse til håndværkerne.

Det er en ny ordning. Det forventes, at en del virksomheder ønsker at undgå flaskehalsen og hurtigt tilvælge autorisationen for at kunne komme hurtigt videre med de arbejdsopgaver, man har - både som tømrer, murer, VVS’er og selvfølgelig nedrivningsvirksomheder.

Risiko ved asbestarbejde

Det er ikke længere lovligt at anvende asbest, men det er stadig en udfordring for mange håndværkere og andre, der arbejder i bygge- og anlægsområdet.

Arbejde med asbest uden den nødvendige viden kan have mærkbare konsekvenser for den enkelte medarbejder og virksomheden og dem, der bagefter skal anvende den pågældende bygning. Som mange ved, er asbestfibre meget sundhedsskadelige og skal håndteres med faglighed og forsigtighed.

Asbest er et ikke-brandbart materiale. Det har derfor været anvendt til isolering og brandsikring igennem en årrække. Asbestfibre kan nedbrydes til meget små fibre og dermed indåndes ved forkert håndtering eller ved uvidenhed. Asbesten kan ikke nedbrydes af kroppen og bliver i kroppen. Der er derfor risiko for udvikling af cancer.

Der kan være asbest i bygninger af ældre dato, men brugen er reduceret kraftigt hen over årene.

  • 1972 forbudt at isolere med asbestmaterialer
  • 1980 helt forbudt at anvende asbest, bortset fra tagbeklædning, friktionsbelægning mm
  • 1986 Asbest må kun bruges i eternitbølgeplader, pakningsmaterialer og friktionsbelægning
  • 1988 asbest bruges ikke længere i tagbeklædning
  • 2005 Asbest må ikke længere anvendes i produktion af byggematerialer

Skal – skal ikke?

Mangler man autorisation, og man alligevel udfører asbestarbejde, kan det give en bøde på 30.000 kr. Her er der ikke er taget stilling til andre arbejdsmiljørelaterede regelbrud. Det er ikke et godt udgangspunkt. Det gode, der kan komme ud af en autorisation er:

  • øget fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø fra medarbejdere og ledelse
  • lavere risiko for uhelbredelig sygdom ved arbejde
  • større sikkerhed, for de personer, som skal bruge bygningen eller området bagefter
  • mere ensartet håndtering af
  • bedre styring af arbejdsopgaver ved byggeri og håndtering

Du er velkommen til at ringe til os, og høre – ganske uforpligtende, og høre om hvordan vi kan hjælpe dig. du kan også skrive her.

Vil du vide mere om arbejdsmiljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.