Arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljødrøftelsen skal afholdes en gang om året, og det drejer sig om at tilrettelægge det praktiske arbejde omkring arbejdsmiljøet. Det, man gerne opnår, er at arbejde struktureret med arbejdsmiljøet, så det at tænke arbejdsmiljø ind i arbejdet bliver en mere fast del af arbejdsopgaverne.

I store træk handler det om at finde ud af hvem, hvad, hvordan og hvornår.

Eksempel på dagsorden

    • Indholdet af samarbejdet omkring sikkerhed og sundhed for det kommende år tilrettelægges.
    • Det fastlægges, hvordan samarbejdet skal foregå.
    • Det vurderes om det foregående års mål er nået.
    • Der fastlægges nye mål for det kommende års samarbejde.
    • Det drøftes om der er den nødvendige sagkundskab vedr. arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødrøftelsen er lovpligtig og afholdes i virksomheder fra 1 medarbejder og op efter. Det skal dokumenteres, at arbejdsmiljødrøftelsen har fundet sted f.eks. i form af af i et referat. Vicath EQ tilbyder at deltage i arbejdsmiljødrøftelsen.

Vil du vide mere om miljø?

Kontakt Jesper herunder, så vender han tilbage så hurtigt som muligt.