ISO 9001:2015

ISO-9001-2101-300x168Kvalitetsledelsessystemet ISO 9001:2015 er det mest anvendte KLS.

ISO 9001:2015 er et af vores kerneområder. Vi kan hjælpe med at lave systemet fra start til slut og rådgiver på de enkelte dele: opbygning, indledende procesgennemgang, risiko- og mulighedsanalyse, kvalitetspolitik, målsætninger, kvalitetssystem, intern audit. Vi har udviklet et IT-system EQ Advance®, som gør opbygningen ISO 9001:2015 væsentlig nemmere.

For at blive certificeret kræves der altid følgende af KLS:

  • Kendskab til virksomhedens processer ved procesgennemgang
  • Kvalitetspolitik, der fortæller om virksomhedens hensigter og retningslinjer på kvalitet
  • Risikovurdering og gennemgang af muligheder
  • Mål for løbende forbedring af kvalitet, der konkret og målbart beskriver virksomhedens mål for indsatsen
  • Passende procedurer og instruktioner for de enkelte aktiviteter
  • Intern audit
  • Ledelsens evaluering

Vores IT-system EQ Advance® er særdeles relevant ved opbygning til ISO 9001:2015. Det er udviklet med forslag til skabeloner, procedurer og dokumenter til at opbygge til ISO 9001:2015.

Vi er specialister i at hjælpe med opbygning af KLS og udarbejder konkrete og praktiske procedurer og instruktioner i samarbejde med virksomheden.

Når vi rådgiver er det altid med det i baghovedet, at virksomheden ikke skal have et system for systemets skyld, og i høj grad ud fra ”keep it simple”.

I forløbet kan der være brug for undervisning af medarbejdere, som vi også foretager. Undervisningen gennemføres med medarbejderne i aktiv deltagelse ud fra virksomhedens ønsker omkring emnevalg.

Inden en evt. certificering skal der foretages intern audit, som vi er specialister i. Vi sidder også gerne med ved ekstern audit, hvis virksomheden ønsker det.

Vi udfører tillige rådgivning vedr. CE mærkning, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22000, BRC, IFS og GlobalG.A.P.