Selvvurderet helbred

IMG_46861
Selvvurderet helbred beskriver, hvordan en person oplever sit eget helbred. Vicath EQ kan tilbyde en smart IT-løsning, hvor medarbejderen anonymt kan give oplysninger om eget selvvurderede helbred. IT systemet generer et samlet gennemsnit pr. afdeling. Det kan bruges til at se om, der er noget, man kan gøre som virksomhed for at øge det selvvurderede helbred og dermed både forebygge og forbedre en medarbejders helbred gennem det daglige arbejdsmiljøarbejde og gennem medarbejderens egen indsats.

Er man i gang med større forebyggende arbejdsmiljøprojekter kan det ligeledes give nogle spændende indikatorer på medarbejderens oplevelse af arbejdet før og efter projektgennemførselen.

Vicath EQ kan tilbyde en smart IT løsning, hvor man samler medarbejdernes besvarelser anonymt og samtidig giver en gennemsnitlig opgørelse over det selvvurderede helbred pr. afdeling.