Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Med arbejdspladsbrugsanvisningen sikrer man, at medarbejderen har den bedste viden omkring kemikaliet inden brug. Her bruger man leverandørens informationer sammen med virksomheden oplysninger omkring praktisk brug af et kemikalie.

kemi

Arbejdspladsbrugsanvisninger skal bl.a. laves, når produktet er faremærket. Arbejdspladsbrugsanvisningen laves primært ud fra sikkerhedsdatabladet, da man får størstedelen af oplysningerne her. Informationen i sikkerhedsdatabladet er dog ikke dækkende for den enkelte virksomhed og dennes brug. Der er f.eks. stor forskel på om man, som murer bruger sprit i mørtel om vinteren, eller som rengøringsassistent bruger det indendørs som desinfektionsmiddel. Med arbejdspladsbrugsanvisningen har man mulighed for at sikre, at medarbejderen har den bedste viden omkring kemikaliet inden brug.

Under mottoet ”Gør det nemt – gør det billigt” tilbyder vi en praktisk service, kaldet APB-service, som tager udgangspunkt i gældende lovkrav. Det er en service til dig, der gerne vil bruge tiden på din kerneforretning. Vi laver dine arbejdspladsbrugsanvisninger, så du har dokumentationen, arbejdsmiljøet og sikkerheden i orden. Du skal blot levere sikkerhedsdatabladene / leverandørbrugsanvisningerne, så klarer vi resten for dig.